Aktuality

SPOLOČNE je to výhodnejšie

SPOLOČNE = CENTRÁLNE

Centrálne zásobovanie teplom je spôsob vykurovania, ktorý odberateľom prináša rad výhod.

SPOLOČNE je to bez starostí

SPOLOČNE je to bezpečnejšie

SPOLOČNE je to ekologickejšie

SPOLOČNE je to modernejšie

SPOLOČNE je to lacnejšie

A čím viac odberateľov je napojených na jeden zdroj, tým je cena pre jednotlivca nižšia.

Viac informácii nájdete v sekcii pre verejnosť - spoločne je to výhodnejšie.

Publikované 25. Apríla 2017

Slovenský zväz výrobcov tepla má nové vedenie

Dňa 20.4.2017 sa konalo na Štrbskom Plese Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobcov tepla na ktorom sa hodnotila činnosť zväzu za uplynulý rok, rokovalo sa o úprave stanov, hlavných úlohách pre nasledujúce obdobie a v zmysle stanov SZVT sa po 5 rokoch opäť konali voľby do orgánov zväzu na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Tohtoročné voľby boli mimoriadne tým, že sa Ing. Miroslav Obšivaný, ktorý vo funkcii predsedu predstavenstva zväzu pôsobil dlhých 19 rokov, rozhodol viac nekandidovať do predstavenstva. Preto si novozvolené predstavenstvo zo svojich radov volilo aj nového predsedu a dvoch podpredsedov predstavenstva.

Novým predsedom predstavenstva zväzu sa stal Ing. Stanislav Janiš, ktorý už vo zväze pôsobil 2 roky ako generálny sekretár SZVT.

Do predstavenstva zväzu boli valným zhromaždením ďalej zvolení: 

 1. Ing.  Krázel Jozef, Energetika Sereď, s.r.o., ktorého si novozvolení členovia predstavenstva zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT
 2. Ing.  Borguľa Ondrej, STEFE Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica, ktorého si novozvolení členovia predstavenstva zvolili za podpredsedu predstavenstva SZVT
 3. Ing.  Banduričová Natália, Spravbytkomfort, a.s., Prešov, členka predstavenstva SZVT
 4. Mgr. Ďuďák Ivan, Hriňovská energetická, a. s., Hriňová, člen predstavenstva SZVT
 5. Ing. Fabian Jozef, Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.,  člen predstavenstva SZVT
 6. Ing. Kalinayová Katarína, Trnavská teplárenská, a.s., Trnava,  členka predstavenstva SZVT
 7. Kot  Miroslav, Veolia Energia, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT
 8. Ing. Mihaľov Peter, Tepláreň Košice, a.s.,  člen predstavenstva SZVT
 9. Ing.  Mydliar Juraj, Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT
 10. Ing.  Pradla Rudolf, GGE, a.s., Bratislava, člen predstavenstva SZVT

Do dozornej rady boli valným zhromaždením zvolení: .  

 1. Ing. Vilček Stanislav, TEHOS, s.r.o.,  Dolný Kubín, predseda DR SZVT
 2. Ing. Hužvár Pavol, Sabyt, s.r.o., Sabinov, člen DR SZVT
 3. Ing. Berežný Ľubomír, Nitrianska teplárenská, a.s., člen DR SZVT

Bývalému predsedovi SZVT, Miroslavovi Obšivanému, vyjadrilo predstavenstvo a celá členská základňa poďakovanie za dlhoročnú činnosť a obetavosť pri hájení záujmov zväzu a podpore CZT. Za dlhoročné zásluhy, odborný a  osobný prínos ho valné zhromaždenie  zvolilo do funkcie čestného predsedu zväzu. 

 

Publikované 21. Apríla 2017

Prezentácia "Teplo a plyn sú dvojičky " Ing. Janiš - Konferencia ENERGOFÓRUM – PLYN

V dňoch 06. – 07. JÚNA 2016 sa vo VYHNIACH konala konferencia ENERGOFÓRUM 2016 - PLYN, na ktorej v programe vystúpil s prezentáciou "Teplo a plyn sú dvojičky" generálny sekretár SZVT, Ing. Stanislav Janiš.

Prezentáciu nájdete TU:

Publikované 24. Júla 2016

Videozáznam a prezentácie z konferencie "Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku"

Slovenský zväz výrobcov tepla usporiadal dňa  4. mája 2016 v Bratislave, v Hoteli Holiday Inn, konferenciu pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky „Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku“. Organizačnú stránku podujatia zabezpečila pre SZVT spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. .

Význam systémov centrálneho zásobovania teplom je na Slovensku často spochybňovaný rôznymi "odborníkmi". Ich motívom však nie je snaha o objektívnu a argumentmi podloženú diskusiu, ale často ich vlastný obchodný alebo politický záujem. Aj preto je takáto "odborná diskusia" veľmi povrchná, bez znalosti základných faktov, bez zvažovania skutočných argumentov z oblasti energetickej efektívnosti, ekonomickej výhodnosti, či dopadov na životné prostredie a zdravie.

Niekedy sa to javí, akoby systémy centrálneho zásobovania teplom na Slovensku boli pozostatkom minulých čias, ktorý nemá nárok ani oprávnenie na svoju budúcnosť. Ale je to skutočne tak? Sú systémy CZT skutočne iba reliktom minulosti? Ako to je v iných vyspelých európskych krajinách? Odpovede na tieto otázky nájdete v priložených prezentáciách a na videozáznamoch z konferencie

 VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCIE:

1. Ari Tasanen, hlavný radca, Veľvyslanectvo Fínska - Otvorenie

https://youtu.be/5J4gYHDpiBc

Miroslav Obšivaný, SZVT - Otvorenie a poďakovanie

https://youtu.be/q8rkbYtBHx4

 

2. Arto Nuorkivi, Energy-an Consulting, Fínsko - CZT ako najúspešnejší model zabezpečenia tepelnej energie

https://youtu.be/Cx9QYgaIAho

 

 

Z obsahu:

- Prečo sú systémy CZT v Európe považované za najefektívnejšie a najperspektívnejšie modely zabezpečenia tepelnej energie?

- Aké sú hlavné výhody systémov CZT v porovnaní s inými modelmi zabezpečenia tepelnej energie?

- Aké sú najnovšie trendy v rozvoji CZT v európskych krajinách?

3. Janne Hietaniemi, SOLVED, Fínsko - Ako vyzerá úspešný model CZT v Európe?

https://youtu.be/EBHkIKKm8Kk

Z obsahu:

- Aká je situácia v oblasti CZT v kľúčových európskych krajinách?

- Aké nástroje využívajú jednotlivé krajiny pre podporu rozvoja CZT?

- Aké sú bariéry, na ktoré systémy CZT narážajú v európskych krajinách?

4. Valérie Plainemaison, EFIEES, Brusel - Slovensko má potenciál pre rozvoj CZT

https://youtu.be/kZyahwzD8E0

 

Z obsahu:

- Aká je budúcnosť CZT v Európe a na Slovensku? Pohľad na perspektívu CZT cez európske stratégie.

5. Ivan Ďuďák, SZVT - Slovenský model CZT v porovnaní so skúsenosťami z iných európskych krajín

https://youtu.be/gqPVJT4rC04

Z obsahu:

- Ktoré pozitívne modely využívané v európskych krajnách pre podporu CZT sú využiteľné a využívané aj na Slovensku?

- V čom zaostávame pri využití pozitívnych príkladov z iných krajín?

- Môžeme sa poučiť a aplikovať úspešné európske modely aj na Slovensku?

6. Diskusia

https://youtu.be/H2DiLk-eXQk

 

7. Foto-prezentácia

https://youtu.be/7-3AVA6bnJw

 

Publikované 9. Mája 2016

vEneregetike.sk - Tepelné Déjà vu (2.5.2016)

vEneregetike.sk , Martin Dargaj - Tepelné Déjà vu (2.5.2016) -   http://venergetike.sk/tyzdennik-tepelne-deja-vu/

Bytové spoločenstvá, ktoré sa v súčasnosti rozhodujú, že si nejakú kotolničku vo svojej bytovke postavia, nech si dajú veľký pozor na sľuby kotlikárov. Veľká väčšina z nich (česť výnimkám) je totiž zaradená do už známej kategórie Šmejdi.

Minulý týždeň v energetike zaujali snáď len dve veci. Jeden márny poslanecký pokus zmeniť pomery v tepelnej energetike a jedna oslava plná plynu.

V prvom prípade išlo o už štvrtý pokus opozičných poslancov, na čele s energetickým expertom z poslaneckého klubu úplne ale že úplne obyčajných ľudí, zmeniť pomery v slovenskom teplárenstve. Nimi predkladanou novelou zákona o teple chceli vyhodiť veľkých teplárov z povoľovacieho procesu pri budovaní bytovkovej kotolničky. Poslanci argumentovali tým, že každý má právo slobodne sa rozhodnúť, či chce odoberať teplo od veľkých teplárov, čiže prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom (CZT), alebo sa spolu so svojimi susedmi rozhodnú postaviť vlastnú kotolničku. Veľkí teplári sú zase presvedčení, že nekontrolované budovanie kotolničiek by nemalo len za následok zvyšovanie cien tepla pre tých odberateľov, ktorí z rôznych dôvodov si nemôžu postaviť vlastnú kotolňu, ale aj zhoršenie kvality životného prostredia. Bytovkové kotolničky totiž ani zďaleka nemusia plniť také environmentálne parametre, ako veľké teplárne. Koaliční poslanci zatiaľ majú zrejme názor ako veľkí teplári, keďže znova nepripustili, aby tepelné Déja vu malo šancu na úspech.

Spiaca samospráva

Vyzerá to tak, že aj neoblomný postoj opozičných poslancov a aj neprekvapivý postoj veľkých teplárov, majú niečo do seba. Sloboda verzus praktické skúsenosti. Lenže problém je trochu hlbší. Dalo by sa povedať historický. V minulosti sa totiž rozhodlo, že na Slovensku budú vykurovať domácnosti veľké teplárne. Vybudovali sa tak rozsiahle systémy CZT. A dnes ak chceme, aby celý teplárenský život neskolaboval, nemôžeme len tak na verím Boha popustiť uzdu s výstavbou domových kotolní, a to aj keď právo na slobodu v rozhodovaní by mal mať každý. Sloboda jedných totiž nemôže byť na úkor susedov, ktorí na bytovú kotolňu jednoducho nemajú, alebo sa na bytovej schôdzi na nej nevedeli dohodnúť. Teplári by totiž takým susedom hneď zvýšili cenu tepla, lebo fixné poplatky, ktoré doteraz platili aj susedia budujúci si vlastnú bytovkovú kotolničku, by museli jednoducho zaplatiť oni. Tu by mala jednoznačne zasiahnuť samospráva. Mala by si nechať vypracovať jasnú dlhodobú tepelnú stratégiu svojej obce, na základe ktorej by udávala teplárenský tón.

Kotlíkoví Šmejdi

K bytovým kotolničkám ešte jedna veta. Bytové spoločenstvá, ktoré sa v súčasnosti rozhodujú, že si nejakú vo svojej bytovke postavia, nech si dajú veľký pozor na sľuby kotlikárov. Veľká väčšina z nich (česť výnimkám) je totiž zaradená do už známej kategórie Šmejdi. Ich krásne reči o rýchlej návratnosti investície a o lacnejšom teple z vlastnej kotolne (na ktoré evidentne skočili aj niektorí opoziční poslanci) totiž už neraz veľmi rýchlo nahradili slzy rodiny pri čítaní faktúry za teplo či pri čítaní oznámenia od vášho bytového správcu o nutnosti zvýšenia poplatkov do fondu opráv, keďže bytová kotolnička so sebou prináša aj ďalšie výdavky, o ktoré ten kotlíkový Šmejd ani len nezavadil.

Plynárenský dvojživot

Minulý týždeň sa na Slovensku zišli európske plynárenské špičky. Neprišli si len pokecať o aktuálnej plynárenskej situácii, ale aj osláviť160 rokov, od kedy sa na Slovensku rozsvietili vďaka svietiplynu prvé pouličné lampy. Keďže známy český herec Jiří Sovák onehdy povedal: v osumdesátce je důstojné odejít, naše plynárestvo práve prežilo dva ľudské životy. Zažiť teda muselo všetko. Aj vrátane klinickej smrti v roku 2009, keď sa k nám z východu na zhruba dva týždne prvýkrát a zatiaľ naposledy nedostala ani jedna molekula ruského plynu. Do ďalších rokov prajeme nášmu plynárenstvu roky bez klinických smrtí, viac nezávislosti, kľudné trhy, spokojných zákazníkov a nové plynové ložiská v našej krajine.

Autor je šéfredaktorom portálu vEnergetike.sk.

 

Publikované 3. Mája 2016

Stanovisko SZVT k 4. návrhu na novelu zákona o teple

 

V NR SR bol koncom apríla prerokovávaný už 4. poslanecký návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

K tomuto návrhu ako zväz , ktorý dnes združuje naprieč celým Slovenskom 100 spoločností, dodávateľov tepla, v ktorých pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody ako aj servis pri poruchách nepretržite počas celého roka zaujímame nasledovné stanovisko:

V navrhovanej novele zákona o tepelnej energetike vidíme len opätovnú snahu o individuálne rozparcelovanie systémov CZT, vedúce k rozvratu sústav CZT bez toho, aby sa navrhovatelia, čo i len slovom zmienili o tom ako chcú do budúcnosti zabezpečiť bezpečné, enviromentálne prijateľné, energeticky efektívne a nákladovo prístupné riešenie pre všetkých, čo sú dnes zásobovaní teplom zo systémov CZT.

V návrhu novely sú nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o energetickej chudobe, nákladoch na vykurovanie, vplyve na životné prostredie, o priebehu stavebného konania na výstavbu zdroja tepla, o nesúlade zákona s európskou legislatívou a pod.

Celý text v prílohe.

Publikované 28. Apríla 2016

ANALÝZA NÁKLADOV NA TEPLO Z DOMOVEJ KOTOLNE A SCZT - uverejnenené v októbri 2015 v Správca bytových domov 5/2015

ANALÝZA NÁKLADOV NA TEPLO Z DOMOVEJ KOTOLNE A SCZT - uverejnenené v októbri 2015 v Správca bytových domov 5/2015

Publikované 30. Októbra 2015

Stanovisko SZVT k vyjadreniam redaktorky Martiny Ruttkayovej na portáli www.aktualne.sk, ktoré boli zverejnené dňa 18.9.2015 a 23.9.2015.

Od 1.5.2014 je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike. Od jej schválenia bol do NR SR predložený už štvrtý návrh na jej zmenu, spísaná petícia proti novele, podaný návrh na Ústavný súd...........Všetky argumenty podsúvané predkladateľmi novely a petičným výborom s podporou politickej strany OĽANO považujeme za účelové a zavádzajúce,pretože nevzišli z odbornej diskusie k problematike, ale z potreby obhajovať záujmy úzkej skupiny ľudí a využiť tému, ktorá sa dotýka širokej vrstvy občanov, ako nástroj politického boja.

Rovnako tendenčné a účelové sú k danej téme aj vyjadrenia redaktorky Martiny Ruttkayovej, ktoré prezentuje vo svojich článkoch na portali aktualne.sk

V prílohe nájdete stanovsiko SZVT k vyjadreniam redaktorky MartinyRuttkayovej na portáli aktulane.sk, ktoré boli zverejnené dňa 18.9.2015 a 23.9.2015:

Publikované 28. Septembra 2015

Nie sme oligarchovia, ale realisti

Ako Slovenský zväz výrobcov tepla združujeme výrobcov a dodávateľov tepla, ktorým nie je ľahostajný osud našich odberateľov. Preto nám ani nie je ľahostajné dianie okolo zákona, ktorý sa bytostne dotýka nás a našich odberateľov.

Zväz ešte v júni vypracoval a zaslal svoje stanoviská k petícii občanov a iniciatíve poslancov Ministerstvu hospodárstva SR, prezidentovi, poslancom NR SR a médiám. Viedli sme osobné rokovania v NR SR a na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Naše stanovisko bolo podložené prílohami obsahujúcimi fotodokumentáciu bytových domov po rozpade CZT a podrobnými argumentmi vyvracajúcimi tvrdenia petičiarov. 

Petičiari nás nazývajú oligarchami, ktorí si chránia len svoje ekonomické záujmy. Tak sa pod pláštikom demokracie z CZT stala vec politického boja. No my sme len realisti a pri obhajobe našich stanovísk vychádzame nielen z našej dlhoročnej praxe, ale aj z existujúcich štúdií a materiálov nezávislých inštitúcií, ktoré upozorňujú na negatíva odpájania sa od CZT. 

Na rokovaniach sme ako jeden z príkladov uviedlikonkrétne vyúčtovanie nákladov na teplo v dvoch identických, vedľa seba stojacich bytových domoch, kde jeden má individuálnu kotolňu na plyn a druhý je pripojený na CZT. Rozdiel v nákladoch na dodávku tepla do oboch domov bol pár desiatok eur za rok a v žiadnom prípade nie 40 -45% v prospech vlastnej kotolne, ako verejne vyhlasujú a presviedčajú aktivisti za zmenu zákona. 

Na odpájanie doplácajú najmä tí, ktorí zostávajú pripojení na CZT. Ako dôkaz nám slúžia opäť prípady z praxe, keď po odpojení viacerých bytov v  bytovom dome od CZT mali vlastníci bytov, ktorí zostali na CZT pripojení, nedoplatky na teplo skoro 300 €. Dôvodom bolo, že na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov si väčšina vlastníkov „demokraticky“ odsúhlasila, že náklady na CZT budú platiť len tí, ktorí teplo z CZT odoberajú.

Snahou zväzu je poukázať na to, že celý problém nestojí len na otázke, či povoliť alebo nepovoliť odpojenie od systému CZT, resp. či majú alebo nemajú vlastníci bytov právo na individuálne rozhodnutie v otázke zásobovania teplom. Celá problematika je oveľa širšia.. Treba zodpovedať napríklad aj otázku, ako to bude vyzerať so životným prostredím v našich mestách, ak nahradí jednu tepláreň stojacu na okraji mesta napr. 400 ks individuálnych zdrojov tepla malých výkonov rozmiestnených v celej obytnej zóne obce. Alebo kto bude kompenzovať náklady na teplo odberateľom, ktorí zostanú pripojení na CZT. Lebo ak dôjde k výraznej redukcii odberateľov,  nebude možné dosiahnuť pre nich prijateľnú cenu tepla. 

Slovensko má energetickú politiku a v nej je deklarovaná podpora CZT, ale napr. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozširuje možnosti využitia Štátneho fondu rozvoja bývania na budovanie vlastných zdrojov tepla v bytových domoch a naopak Ministerstvo hospodárstva SR má zase v operačnom programe vyhradené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla z CZT. Preto tvrdíme, že problematika odpájania si vyžaduje širokú odbornú diskusiu, v ktorej majú čo povedať nielen výrobcovia a dodávatelia tepla, ale aj ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a tiež ÚRSO. Významnou mierou do odbornej diskusie môže prispieť ZMOS,lebo obce sú kľúčové pri systéme zásobovania teplom a dopady rozhodnutí týkajúcich sa tepla zaregistrujú najskôr.

Dnes sa ozývajú tí, ktorí sa chcú odpojiť a mlčia tí, ktorí zostávajú pripojení. Dnes sa útočí na štát, ože bráni teplárov, ale keď nastane anarchia a problémy so zásobovaním teplom alebo s cenami tepla, vinný bude zas štát, lebo toto dopustil.

 Všetky ďalšie aktivity zväzu budú smerovať k podpore toho, o čom sme presvedčení, že má zmysel. K podpore efektívne fungujúcich systémov CZT.

 

 

 

 

Publikované 24. Augusta 2015

Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely zákona o teple

PRÍLOHA K STANOVISKU SZVT k petícii proti zákonu č. 100/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 657/2004 Z . z. o tepelnej energetike.

Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely.

Publikované 29. Júla 2015

Kto sú členovia Slovenského zväzu výrobcov tepla

O vznik Slovenského zväzu výrobcov tepla sa v r. 1998 zaslúžilo 5 stredoslovenských spoločností (Martico, s.r.o., Martin, Bytterm, a.s., Žilina, Termex, s.r.o., Veľký Krtíš, 1.banskobystrická energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a MPBH, spol. s r.o., Zvolen). Ich cieľom bolo predovšetkým zjednotiť výrobcov a dodávateľov tepla a spoločne riešiť problémy, vymieňať si vzájomne názory a skúsenosti.

Po 17. rokoch existencie zväz funguje na profesionálnej báze a naša členská základňa sa rozrástla na takmer symbolickú stovku. K dnešnému dňu združujeme 97 členov, ktorí zabezpečujú spoľahlivú, hospodárnu,bezpečnú, ekologickú a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku (presne v 87 mestách a 101 obciach). Je to dobrý signál, že založenie zväzu a jeho činnosť majú zmysel.                                                 

Členovia SZVT dodávajú teplo až v 87 mestách zo všetkých 138 miest na Slovensku, čo predstavuje 63,04 % - ný podiel.                   

Všetci naši členovia disponujú dlhoročnými profesionálnymi, častokrát aj medzinárodnými skúsenosťami v oblasti výroby a dodávky tepla a využívania najmodernejších technológií, pričom plne rešpektujú a dodržiavajú platné predpisya zákony. Pre neustále zvyšovanie kvality dodávky tepla priebežne investujú nemalé finančné prostriedky do modernizácie svojich tepelných sústav tak, aby z hľadiska environmentálneho boli schopní dodržať všetky stanovené prísne hodnoty emisných limitov, a šetriť tak naše životné prostredie. Z hľadiska zvyšovania hospodárnosti sa snažia znižovať straty v rozvodoch tepla inštalovaním nových rozvodných potrubí, ako aj kompaktných odovzdávacích staníc v jednotlivých bytových domoch. Automatické riadenie, či už diaľkovo alebo autonómne, pre dosiahnutie maximálneho komfortu a spoľahlivej dodávky tepla odberateľom, je u našich členov takmer štandardom. Tak isto aj zabezpečovanie nepretržitej poruchovej(havarijnej)služby, ktorá operatívne zasahuje aj mimo pracovnej doby, resp. cez voľné dni a stará sa o okamžité odstránenie porúch. Mnohí naši členovia zrealizovali investície na vybudovanie zdrojov využívajúcich pri výrobe tepla obnoviteľné zdroje energie.

Neustále pracujú na skvalitňovaní poskytovaných služieb. Okrem samotnej výroby a dodávky tepla a teplej vody mnohí rozšírili svoju ponuku o ďalšie služby zákazníkom. Napríklad v oblasti energetických služieb – poskytujú pre zákazníkov energetický audit a energetické poradenstvo, najmä vo sfére úspor energií, znižovania nákladov v domoch na tepelnú energiu a pod. V oblasti projektov energetickej efektívnosti realizujú napríklad projekty rekonštrukcie energetických zariadení, výmeny okien a zatepľovania, hydraulického vyregulovania a obnovy vnútorných rozvodov.

Spoločne zamestnávajú viac ako 3 700 zamestnancov. Vytvárajú pracovné príležitosti pre strojárskych a elektrotechnických špecialistov, ekonómov, právnikov a personalistov. S využitím OZE nepriamo vytvárajú pracovné miesta aj pre lesníkov, poľnohospodárov a ďalšie profesie.

Prispievajú aj k skvalitneniu stredoškolského vzdelávania a k zmenšeniu rozrastajúcich sa radov absolventov pred dverami úradu práce. Spolupracujú s dvomi strednými odbornými školami (SOŠT v Čadci a SOŠ v Prievidzi). Spoločne so školami z vlastnej iniciatívy vytvorili v študijnom odbore mechanik-elektrotechnik novú študijnú oblasťtepelno-technické a energetické zariadenia, ktorá pripraví chýbajúcich špecialistov na pracovné pozície v teplárenstve. Naši členovia poskytnú žiakom týchto škôl odbornú prax v reálnych podmienkach a školám potrebné materiálne vybavenie.

Starajú sa nielen o dodávku tepla v mestách a obciach, ale aj prispievajú k ich zveľadeniu, napomáhajú budovať športoviská, detské ihriská..., podporujú športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia. Sú serióznymi partnermi miestnych samospráv.

Sme presvedčení, že rovnako ako v ďalších európskych krajinách, tak aj na Slovensku predstavuje centrálne zásobovanie teplom budúcnosť. Preto poslaním zväzu, a teda všetkých našich členov, je presadzovať na Slovensku rozvoj a podporu dodávky tepla z centrálnych systémov vykurovania, lebo len SPOLOČNE je to lacnejšie a ekologickejšie.

Zoznam členov SZVT nájdete v sekcii o nás

Publikované 20. Júla 2015

Ako je vnímaná novela zákona o teple – časť III

Ako je vnímaná novela zákona o teple – časť III - Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 27-28/2015 -  dňa 07. júla 2015

Publikované 19. Júla 2015

Obce majú širšie právomoci pri výstavbe nových kotolni - časť II.

Obce majú širšie právomoci pri výstavbe nových kotolni - časť II. Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 25-26/2015 - publikované dňa 23. júna 2015

Publikované 27. Júna 2015

Nezastupiteľná úloha obcí v oblasti tepelnej energetiky – časť I.

Nezastupiteľná úloha obcí v oblasti tepelnej energetiky – časť I.

Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 23-24/2015 - publikované dňa 9. júna 2015

Publikované 10. Júna 2015

DALIBOR SURKOŠ: KAŽDÁ NOVÁ KOTOLŇA POTREBUJE ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE

Dalibor SURKOŠ: Každá nová kotolňa potrebuje záväzné stanovisko obce

Autor: vEnergetike.sk, 2. marca 2015 11:23

Minulý rok schválila Národná rada zmeny v zákone o tepelnej energetike. Niektoré z nových ustanovení sa však v praxi ukázali ako problematické. O ich vysvetlení a aktuálnej situácii súvisiacej s povoľovaním výstavby nových zdrojov tepla v bytových a nebytových domoch, sme sa rozprávali s pánom Daliborom Surkošom, členom Predsedníctva ZMOS a predsedom Sekcie Rady ZMOS pre hospodárstvo, dopravu, výstavbu a energetiku.

Od schválenia novely zákona o tepelnej energetike už uplynulo niekoľko mesiacov. Napriek tomu medzi dotknutými subjektmi existujú rôzne interpretácie jednotlivých častí zákona. Ako si to vysvetľujete?

Novely zákonov vždy prinášajú zmeny a ich použitie v praxi nemusí byť úplne jednoznačné. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolupracovalo počas svojej existencie na príprave viacerých zákonov a viackrát sa stalo, že bolo potrebné niečo presnejšie interpretovať. Od našich členov, na ktorých boli zákonom prenesené kompetencie súvisiace s povoľovaním výstavby nových zdrojov tepla v bytových a nebytových domoch, sme zaznamenali určité informácie o problematickej interpretácii niektorých ustanovení. Preto sme sa rozhodli požiadať o usmernenie z Ministerstva hospodárstva SR, ako orgán, ktorý môže poskytnúť kvalifikované usmernenie pre rozhodovaciu činnosť samosprávnych orgánov.

Ktoré ustanovenia to konkrétne boli?

Išlo predovšetkým o posudzovanie zámeru výstavby nových lokálnych kotolní. Zo zákona nebolo úplne zrejmé, či obec musí vydať záväzné stanovisko aj v prípade, keď nový tepelný zdroj neslúži na podnikateľské účely. Ide najmä o prípady kotolní v bytových domoch, slúžiace pre potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V spojitosti s tým vznikla aj otázka, či takéto stanovisko obce je považované za osobitný typ povolenia, bez ktorého nie je možné zdroj tepla postaviť resp. povoliť.

Ako postupovali obce a mestá pri posudzovaní žiadostí doteraz?

Mestá a obce, ako aj ich stavebné úrady sa riadili usmernením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V jeho zmysle sa záväzné stanovisko obce k výstavbe nových kotolní pre nepodnikateľské zámery nevyžadovalo. Novela zákona o tepelnej energetike však priniesla úpravy, ktoré priniesli zmeny do tohto schvaľovacieho procesu. Pre lepšie usmernenie postupu miest, obci a stavebných úradov bolo potrebné aj výkladové stanovisko Ministerstva hospodárstva SR, ktoré reagovalo práve na uvedené legislatívne zmeny.

Aké zmeny to prinesie pre vašich členov?

Samosprávam, ako aj ostatným dotknutým subjektom sa pri posudzovaní výstavby nových tepelných zdrojov zvýšia kompetencie. Vďaka tomu budú môcť lepšie kontrolovať rozvoj tepelnej energetiky v meste. Hlavne ide o nesystémové odpájanie bytových domov od systémov CZT. Tie znamenajú nebezpečný efekt pre mesto, ale hlavne jeho obyvateľov.

Prečo by to malo mať negatívny efekt?

Ak sa odpojí jeden obytný dom, zníži sa odber a v dôsledku toho sa bude zvyšovať jednotková cena tepla pre ostatných odberateľov. Keď sa odpojí niekoľko domov, negatívny efekt vzrastie a naruší sa celá koncepcia tepelnej energetiky v meste. Jednotlivé sídliská a teplárne boli budované ako komplexné systémy na dodávku určitého množstva tepla. Odpájanie bytových domov, je ako keby sme z týchto fungujúcich systémov vyťahovali súčiastky a zároveň čakali, že budú stále fungovať bez problémov.

Znamená to, že odpojenie a výstavba novej kotolne už nebude možné?

To určite nie, takéto ustanovenie žiadny zákon nestanovuje. Obce a stavebné úrady však majú väčšie kompetencie pri kontrolovaní a povoľovaní výstavby nových tepelných zdrojov. Ide hlavne o dodržiavanie koncepcií rozvoja daných obcí v oblasti tepelnej energetiky, ktoré majú jednotliví naši členovia schválené.

Je dodatočná regulácia v tomto segmente potrebná?

Cieľom novely zákona nebolo zvýšenie regulácie. Účelom, prečo obce dostali právomoc skúmať zámery výstavby tepelných zariadení a vydať záväzné stanovisko, je hlavne ochrana záujmov odberateľov a konečných spotrebiteľov v obci. Výstavbou novej lokálnej kotolne, ktorá vznikne po odpojení sa od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT), sú totiž dotknuté aj záujmy zostávajúcich odberateľov a konečných spotrebiteľov. Mestá sú povinné chrániť svojich obyvateľov, hlavne tých, ktorí sú sociálne slabší.

A čo obyvatelia, ktorí si chcú vyrábať teplo pre vlastnú potrebu a zákon ich pritom núti získať povolenia ako keby ho išli predávať?

V jednom aj v druhom prípade ide o zásah do existujúcej koncepcie tepelnej energetiky dotknutej obce. Už v pôvodnom znení zákona sa za podnikanie v tepelnej energetike považovala akákoľvek výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla bez ohľadu na účel a spôsob vykonávania týchto činností. V novele zákona sa preto aplikovala podobná požiadavka aj na výstavbu tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom od 100 kW do 10 MW.

Pri výstavbe nových zdrojov je to pochopiteľné. Prečo sú ale všetky povolenia potrebné aj v prípade odpojenia sa od CZT?

Pretože výsledok aj dopad je v podstate ten istý. V obidvoch prípadoch ide o stavebný proces, pre ktorý je potrebné stavebné povolenie. K nemu majú právo vyjadriť sa všetky strany, ktorých sa zásah dotýka. Či už je to obec, susedia alebo dodávateľ tepla. Rovnaké nariadenie platí pri všetkých úpravách v bytoch či obytných domoch. Predstavte si, že by váš sused išiel búrať stenu vo svojom byte a nepožiadal by o váš súhlas či stavebné povolenie. Mohol by tak ohroziť bezpečnosť všetkých obyvateľov domu.

Dá sa porovnať zmena vykurovacieho systému s búraním stien v byte?

Pri technických zariadeniach, na ktoré sú pripojení ďalší odberatelia, je kontrola podľa môjho názoru ešte dôležitejšia. Stavebný úrad obce musí mať pri schvaľovaní všetky potrebné informácie a poznať možné dopady jednotlivých stavebných úprav. On je v konečnom dôsledku zodpovedný za prípadné problémy, ale aj za zostávajúcich odberateľov, ktorí budú odpojením a výstavbou nového zdroja zasiahnutí.

Podľa vás výklad Ministerstva hospodárstva SR teda obciam pomôže?

Som rád, že potom, ako sme ministerstvo požiadali o usmernenie, bol nám presný výklad rýchlo poskytnutý. Určite pomôže pri niektorých procesoch, pri ktorých obce a mestá nevedeli ako postupovať. Zákon o tepelnej energetike je platný a preto ho treba dodržiavať.

Publikované 5. Marca 2015

Nový zákon o teple stabilizuje ceny

 

Krajčiová: Nový zákon o teple stabilizuje ceny
Autor: vEnergetike.sk, 28. októbra 2014 13:45
 
 
 
 
Na svete je petícia proti zmenám v zákone o tepelnej energetike, ktoré pred letom schválila Národná rada SR. O tom, či odberatelia tepla budú naozaj znevýhodnení, a čo očakávajú od novej legislatívy, sme sa rozprávali s viceprezidentkou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Annou Krajčiovou.
Viceprezidentka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová. Foto: vEnergetike.sk
 

V médiách sa objavila informácia o tom, že vlastníci bytov sú nespokojní s novelou zákona o tepelnej energetike. Stretli ste sa s tým aj vy?
My sme sledovali prípravu novely zákona o tepelnej energetike od začiatku. Je to zákon, ktorý má na našich členov veľký vplyv. Samozrejme, asi ako každá legislatíva, aj tento zákon prináša niektoré nové povinnosti a nariadenia čo takmer vždy narazí na nevôľu časti verejnosti. Málokedy sa dá vyhovieť všetkým. Aj keď žiadny zákon nikdy nie je dokonalý, z nášho pohľadu priniesol kľúčovú vec. A tou je stabilizácia cien tepla pre väčšinu odberateľov.
Aká zmena konkrétne?
Je to hlavne zvýšenie kompetencií dotknutých subjektov a samosprávy v prípade posudzovania výstavby nových zdrojov tepla. Ide o správny krok, ktorý umožňuje kontrolovať nesystémové odpájanie bytových domov od systémov CZT. Všetci si musíme uvedomiť, že ak sa niekto odpojí, niekomu cena tepla porastie. Ide o nebezpečný dominový efekt, na ktorého konci sú domy, v ktorých žijú sociálne slabší obyvatelia. V konečnom dôsledku bude musieť tieto následky riešiť štát alebo miestna samospráva.
Prečo by to malo trápiť aj štát či samosprávu?
Za kým títo ľudia pôjdu, keď po odpojení polovice mesta druhej polovici vzrastie cena a oni si nebudú môcť dovoliť zriadiť si vlastnú kotolňu? Za starostom, za miestnymi poslancami a potom za politikmi. Vidíme to už dnes. Viacerí naši členovia spravujú bytové domy, kde si ľudia nemôžu dovoliť vyššie platby do fondu opráv, z ktorých sa spláca napríklad aj zateplenie. To má podľa nás pre odberateľov tepla omnoho väčší efekt na zníženie nákladov na teplo, ako vlastný zdroj tepla. Vlastným zdrojom tepla v bytovom dome neznižujem energetické zaťaženie, nezabezpečuje automaticky nižšiu spotrebu. Novelou sa výrazne pre väčšinu odberateľov tepla na Slovensku zmenšilo riziko, že v dôsledku zníženia odberu sa bude zvyšovať jednotková cena tepla pre ostatných odberateľov.
Ak je to pre nich lacnejšie?
Posúdiť, ktorý zdroj tepla je lacnejší, je veľmi individuálne a preto je správne, aby samospráva pri povoľovaní nových zdrojov pristupovala k ich posudzovaniu individuálne. Aj u našich členov sme sa stretli s prípadmi, kedy vlastníci bytov nemali pri odpojení od CZT vždy úplné informácie. Často sa stalo, že výsledná celková cena bola napokon vyššia ako prezentovaná. Podobné výsledky ukázala aj štúdia Protimonopolného úradu zverejnená v minulom roku. Počula som aj o prípadoch kedy sa odpojené domy chceli pripojiť späť k CZT. Preto treba každé odpojenie zodpovedne a individuálne posúdiť.
Nemôže byť problém aj v systémoch CZT?
Samozrejme, je potrebné vyvíjať tlak na výrobcov a dodávateľov tepla. Mali by modernizovať svoje prevádzky, zvyšovať efektívnosť. Len tak sa dá dosiahnuť nízka cena tepla. Dostatočná kontrola zo strany miest, obcí, ale aj nás, správcov bytových domov, je veľmi dôležitá. Je potrebné, aby teplárne investovali do obnoviteľných zdrojov energií, ak sú tieto samozrejme cenovo výhodne aj pre odberateľov tepla.
Myslíte si teda, že CZT je lepšia alternatíva ako individuálne vykurovanie?
Na Slovensku je viac ako 60 % domácností pripojených na systémy centrálneho zásobovania teplom. Takto boli budované naše obce a mestá. Ak začnete z fungujúceho auta postupne vyťahovať súčiastky, časom prestane fungovať správne. To isté sa môže stať, ak sa budú jednotlivé bytové domy ďalej odpájať. Samozrejme nikto nenúti rodinné domy alebo novostavby automaticky sa k CZT pripojiť. Aj individuálne vykurovanie má svoj veľký význam, predovšetkým tam, kde nie je technicky možné využiť systémy CZT. Centrálna výroba tepla, je ale v rámci husto zastavaných území určite ekologickejšia, ako aj ekonomickejšia.
Nie sú individuálne zdroje podľa novely zaťažované príliš?
Nové povinnosti sa týkajú kotolní, ktoré zásobujú väčšie bytové domy. Ostatných individuálnych zdrojov sa to netýka. My vnímame nové povinnosti ako ochranu spotrebiteľa, využívajúceho tento spôsob výroby a dodávky tepla. Veď tento spotrebiteľ je taký istý ako spotrebiteľ zo systému CZT. Má rovnaké práva, teda aj právo na kvalitnú dodávku tepla bez ohľadu na to, či mu je teplo dodávané z CZT alebo z domovej kotolne. Preto novela len priniesla bežné pravidlá, platiace doteraz len pre systémy CZT, a teda chrániace len odberateľov z týchto systémov aj pre existujúce a nové domové kotolne. A to najmä povinnosť zabezpečiť teplo v určenom čase a v určenej kvalite. To znamená, že aj z domovej kotolne musí byť teplo dodané tak, aby mali aj títo spotrebitelia vo svojich bytoch tepelnú pohodu a komfort. Ďalej je to povinnosť merať spotrebu tepla a každoročne oznamovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie údaje o nákladoch na výrobu tepla. To je podľa mňa hlavne v prospech informovanosti obyvateľov daného domu.
V čom to zlepší ich informovanosť?
Budú napríklad presne vedieť, aké sú ich skutočné náklady na výrobu tepla v dome. Mnohé bytovky a ich obyvatelia to ani netušia. Často čerpajú na nákup kotla a servis peniaze z fondu opráv. Keď sa potom stane na dome havária, veľakrát vo fonde nie je dostatok peňazí na opravu výťahu alebo strechy. Iba skutočné poznanie všetkých nákladov, ktoré s výrobou tepla súvisia, teda nielen nákladov na spotrebované palivo, ale aj nákladov spojených s prevádzkou a bezpečnosťou kotolne, jej údržbou a nutnými investíciami, môže byť reálnym podkladom pre hľadanie rezerv a znižovanie nákladov na vykurovanie a ohrev vody. 
Čo hovoríte na povinnosť inštalovať priebehové merače v každej domácnosti?
V súčasnosti má väčšina domácností v bytových domoch spravovaných našimi členmi, ale aj celkovo na Slovensku, pomerové merače nainštalované. Samozrejme vieme, že takáto povinnosť znamená aj určitú investíciu, ktorá sa ale podľa štatistík vzniknutými úsporami do 2 rokov vráti. Navyše ministerstvo hospodárstva už v septembri cez médiá prisľúbilo, že sa táto povinnosť nebude týkať domov, v ktorých si sami vyrábajú teplo pre vlastnú spotrebu. Takže veríme, že vďaka tomu neporastú náklady týchto vlastníkov bytov.
Ako si potom vysvetľujete tú kritiku novely zákona?
To nie je otázka pre mňa, každý má právo vyjadriť svoj názor. Trošku je prekvapujúce, že sa vlna kritiky objavila až teraz na jeseň, zatiaľ čo prezident podpísal zákon už v apríli. Sledovali sme proces prípravy novely, diskusiu o ňom počas zimy a jari, ako aj jej prijímania v tripartite, keďže spolupracujeme najmä zo Združením miest a obcí Slovenska. Naozaj celú jar sa pomerne otvorene diskutovalo, takže preto hovorím, že nás opätovná diskusia s takmer ročným oneskorením trošku prekvapuje.

Čo je Združenie bytového hospodárstva Slovenska?
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku vzniklo v roku 1990. Zastrešuje viac ako 60 členských organizácií, ktoré vykonávajú správu bytových domov s viac než 140 tisíc bytmi. Základným poslaním je poskytovanie služieb a systematickej pomoci svojim členským organizáciám v oblasti správy domov a výroby a dodávky tepla. Nenahraditeľnou úlohou ZBHS je účasť na pripomienkovaní noviel platných právnych predpisov, ako aj tvorbe nových právnych predpisov formou podávania návrhov a pripomienok k pripravovaným novelám zákonov, vyhlášok a smerníc z pohľadu praxe. ZBHS spolupracuje napríklad aj so Združením miest a obcí Slovenska, ale aj so zahraničnými partnermi vo Francúzsku, Nemecku a Poľsku.
Publikované 28. Októbra 2014

Dilema ohľadom kúrenia: Vykurovacia sezóna ešte všade nezačala, kvôli vyhláške

Dilema ohľadom kúrenia: Vykurovacia sezóna ešte všade nezačala, kvôli vyhláške


9. 10. 2014 - Dodávka tepla sa začne hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 celziových stupňov.

V niektorých teplejších regiónoch Slovenska majú ľudia ešte stále chladné radiátory, a to aj napriek tomu, že v bytoch už neraz cítia chlad. Výrobcovia tepla upozorňujú odberateľov, že pri začatí vykurovacej sezóny sa musia riadiť vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR. Tá hovorí o tom, že dodávka tepla sa musí začať hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 celziových stupňov. Zároveň musí byť splnená podmienka, že podľa predpovede počasia, nie je možné očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. "Aj keď by výrobcovia chceli vyjsť v ústrety odberateľom, bez splnenia podmienok stanovených v tejto vyhláške, nie je možné bytové domy začať vykurovať,“ uviedol šéf Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Odberatelia však len predsa môžu dosiahnuť, aby ich dodávatelia tepla začali s vykurovacou sezónou skôr, ako to určuje vyhláška ministerstva. "Dodávateľ a odberateľ sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia, ak je to technicky možné. So začatím vykurovania potom ale musia súhlasiť všetci odberatelia na danom okruhu,“ dodal Obšivaný.

Jesenné či jarné obdobie spôsobuje teplárom neraz dilemu. Vonkajšie teploty totiž často kolíšu. Môže sa teda stať, že už spustenú dodávku tepla teplári prerušia. "Vykurovanie sa zastaví, ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 stupňov celzia a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať jej pokles v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Situácia s pozastavením vykurovania sa vyskytuje najmä počas prechodných jesenných, ale aj jarných mesiacov. Dodávatelia sú totiž povinní dodržiavať vyhlášku,” konštatoval Obšivaný. Dodávateľ tepla spúšťa vykurovanie, v prípade splnenia podmienok, automaticky.

Zdroj: SITA

 

Publikované 9. Októbra 2014

Radiátory budú v domácnostiach nielen vykurovať, ale aj chladiť

Radiátory budú v domácnostiach nielen vykurovať, ale aj chladiť

Horúce letné dni nie sú na Slovensku v posledných rokoch výnimkou. Aj preto nútia klimatické zmeny k zamysleniu, ako ochladiť domácnosti. Po novom by už radiátory nemuseli byť len zdrojom tepla, ale v horúcich mesiacoch by mohli aj chladiť, tvrdia teplári.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Domácnosti

Čo by ste mali vedieť?

 • Radiátory by mohli v budúcnosti nielen vykurovať, ale aj chladiť.
 • Kvalita chladenia je podstatne vyššia ako pri klimatizácii
 • Chladenie radiátorom prinesie spotrebiteľom úsporu

 

V posledných dvadsiatich rokov zaznamenali klimatológovia teplejšie dni aj na Slovensku. Priemerná ročná teplota sa zvýšila o 1°C. Klimatické zmeny nútia preto spotrebiteľov zaoberať sa otázkou chladenia svojich domácností stále častejšie. Slovenské byty však neboli pripravované pre zabudovanie klimatizačných jednotiek alebo iných spôsobov chladenia, známych z južnejších krajín. Problém by ale mohli vyriešiť radiátory.

Je možné chladiť radiátorom?

Témou chladenia sa slovenskí dodávatelia tepla už nejaký čas zaoberajú. Okrem hlavného dôvodu, klimatických zmien vedúcich k rastúcej priemernej teploty u nás, je dôležitým faktorom aj vyťaženie výrobných zdrojov centrálneho zásobovania teplom (CZT). „Našim hlavným cieľom je hľadať spôsob ako spotrebiteľom znižovať cenu tepla, pričom výroba chladu by znižovala fixné náklady na teplo. Navyše chladenie využívajúce systémy CZT by mohlo byť ekologickejšie, aj ekonomickejšie ako klasické chladenie,“ vysvetľuje predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Využitie výrobných kapacít v systémoch CZT na maximum, by z pohľadu efektívnosti výroby energií predstavovalo aj významný prínos pre zníženie fixných nákladov pri výrobe. V radiátoroch by tak v zime prúdila teplá voda a v lete naopak studená, čo by sa mohlo odzrkadliť na poklese cien tepla. Výrobné zdroje aj rozvody sú na takúto zmenu skonštruované. „Chladenie prostredníctvom CZT by predstavovalo malú technologickú revolúciu. Radiátory v bytoch by tak po novom mohli slúžiť nielen na kúrenie, ale aj chladenie,“ vysvetľuje Obšivaný.

Radiátory prinesú domácnostiam úsporu

Chladenie prostredníctvom už nainštalovaných rozvodov CZT a domácich radiátorov prinesie viacero pozitívnych aspektov aj pre zákazníkov. Kvalita chladenia takýmto spôsobom je podstatne vyššia, ako je chlad dodávaný z klimatizačných jednotiek fúkaním do miestnosti. „Komfort užívateľov zostane zachovaný a je podobný ako pri dodávkach tepla,“ zdôrazňuje Obšivaný. Domácnosti tak ušetria, pretože jedno zariadenie bude vykurovať i chladiť. Odpadnú tým minimálne nevyhnutné investície do klimatizačnej jednotky a stavebných úprav.  Odberatelia by tak mali zaručenú tepelnú pohodu počas celého roka a teplotu svojich domácností by si mohli regulovať podľa svojich požiadaviek.

Chladiace radiátory nie sú novinkou, pilotné projekty sú na svete

Niektoré spoločnosti už realizujú pilotné projekty, prebiehajú aj rokovania s technickým školami o zdokonalení existujúcich technológií chladenia využívajúceho systémy CZT.

Konkrétne v meste Zvolen funguje pilotný projekt kúrenia a chladenia v jednom, priblížil Obšivaný. Studená voda, ktorá ochladzuje kancelárie v administratívnej budove miestneho dodávateľa tepla, však  zatiaľ nekoluje v radiátoroch, ale v kapilárnych rohožiach umiestnených na stropoch. Aj keď je tento spôsob chladenie trocha odlišný od riešenia, ktoré by malo v budúcnosti chladiť naše domácnosti, pracuje na rovnakom princípe centrálneho zásobovania teplom v kombinácii s efektívnym zariadením, vysvetlil predseda SZVT.

Plošný rozbeh chladenia cez systémy CZT si podľa neho vyžiada ešte ďalší vývoj technológií, ako aj nastavenie samotného systému dodávky. „Ak by sa slovenským technikom a výskumníkom podarilo vyriešiť problém kondenzácie studenej vody na radiátoroch, mohli by sme túto službu ponúknuť všetkým domácnostiam, ale aj firmám, pripojeným na systémy CZT,“ dodal na záver.

28. júla 2014 (c) energia.sk

 

Publikované 24. Júla 2014

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou

Vládou schválená koncepcia na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou pomenúva kľúčové faktory tohto sociálneho fenoménu, tvrdí Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Podľa výrobcov tepla je ale dôležité, aby pri hľadaní riešenia spolupracovali jednotlivé ministerstvá.

Súvislosti:

Vláda dnes schválila koncepciu riešenia energetickej chudoby na Slovensku. Má sa vytvoriť pracovná komisia, ktorá pripraví príslušnú legislatívu. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nepôjde štát cestou špeciálnej tarify, ale sociálnej dávky. Ako príklad uviedol Taliansko a Španielsko, kde sa poskytuje jednorazová dávka na platenie energií raz alebo dvakrát ročne, a to v čase vyúčtovania.

Pomoc štátu sa v týchto dvoch krajinách týka menej ako 10 % domácností. Koľkých domácností sa pomoc bude týkať v SR, vyplynie podľa Richetra z analýzy pracovnej skupiny.

Koncepcia, ktorú dnes schválila vláda SR, tvorí základ diskusie o energetickej chudobe. Na jej vyriešení by sa podľa predsedu SZVT Miroslava Obšivaného mali spoločne podieľať viaceré ministerstvá. „Energetická chudoba je totiž dôsledkom mnohých faktorov, pričom ich drvivá časť je mimo dosahu výrobcov energií," upozorňuje.

Regulačný úrad navrhuje bojovať s nedostatočnou mierou zateplenia bytových a rodinných domov. V tomto kontexte pokladá ÚRSO za dôležité, aby sa zabezpečilo rozlohou primerané bývanie pre určité sociálne skupiny, napríklad dôchodcov. Dnes totiž nie je výnimočné, že dôchodcovia žijú v dvojgeneračných domoch sami a musia tak znášať neprimerané náklady v porovnaní s ich súčasným príjmom. "Náklady v takýchto domoch tvoria naozaj veľkú časť ich výdavkov. Návrh riešiť z úrovne štátu výstavbu menších bytov, pre tieto skupiny obyvateľov, môže pomôcť problém zvládnuť," dodáva Obšivaný.

Nezodpovedané otázky:

V koncepcii sa napríklad hovorí aj o možnosti vytvorenia podporného mechanizmu vo forme špecifických taríf, ako možného riešenia energetickej chudoby. Tarify by podľa návrhu mal určovať vyhláškou regulátor tak, aby nedošlo k zvyšovaniu koncových cien energií pre ostatných odberateľov.

Nezodpovedanou otázkou stále zostáva, kto tieto doplatky energeticky chudobným domácnostiam zaplatí. "Takéto dotovanie cien, by len pre potreby domácností, ktoré sú zásobované teplom z CZT, predstavovalo zvýšenie nákladov štátu alebo výrobcov tepla ročne o cca 75 mil. eur," odhaduje šéf teplárov.

Implementácia konceptu energetickej chudoby, by mala podľa Obšivaného zohľadňovať ekonomickú realitu Slovenska a nevytvárať ďalší kanál šírenia chudoby, prenášaním nákladov týchto konceptov na ostatné obyvateľstvo.

Spolupráca štát - dodávatelia energií:

Otázne je, ako riešenia problému energetickej chudoby ovplyvnia komerčné vzťahy v energetike. V koncepcii sa napríklad nehovorí o problematike odpojenia energeticky chudobných domácností od dodávok tepla v prípade, ak je v omeškaní s platbou za dodávku tepla správcovská spoločnosť či spoločenstvo vlastníkov bytov. "Našimi zmluvnými partnermi, a teda odberateľmi tepla, sú správcovské spoločnosti a nie jednotlivé domácnosti.

Aj keď budú mať správcovia iba jednu energeticky chudobnú a neplatiacu domácnosť medzi spravovanými bytmi, môžu nám prestať platiť za všetky domácnosti. A my ich pravdepodobne nebudeme môcť odpojiť," upozorňuje Obšívaný.

Zdroj: Energia.sk

Dátum: 2014/06/11

 

 

 

Publikované 25. Júna 2014

Slovenské teplo slovenským zákazníkom

Slovenské teplo slovenským zákazníkom

Teplo potrebujeme všade, kúrime ním, ohrievame vodu. Teplo si vyrábame doma na Slovensku. O výhodách centrálneho zásobovania teplom hovorí Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Každá domácnosť má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV. Nemusí sa starať, či má objednaný plyn, uhlie, servis, nemá problémy s údržbou či obsluhou zariadení. Výrobcovia tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom sú navyše pri svojej činnosti viazaní zákonmi a inými predpismi. Musia pravidelne vykonávať revízie zariadení a dodržiavať bezpečnosť pri práci, ako aj ďalšie normatívne predpisy.

Do akej miery využívame centrálne zásobovanie teplom v porovnaní so zahraničnými krajinami?

Slovensko má jeden z najrozvinutejších systémov centrálneho zásobovania teplom. Vybudovaniu infraštruktúry predchádzali v minulosti nemalé investície, ktoré nám v súčasnosti umožňujú využívať výhody tohto systému, medzi ktoré patrí najmä možnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla, možnosť adaptácie na alternatívne zdroje energie. Ďalej je to už spomínaný komfort pre užívateľov pripojených na systémy centrálneho zásobovania teplom a v prípade vhodne navrhnutých, primerane dimenzovaných a optimálne prevádzkovaných systémov aj úspora a efektívne využitie primárnych energetických zdrojov. Preto je podľa mňa potrebné túto infraštruktúru chrániť, zdokonaľovať a rozširovať. Aj svetová energetická agentúra konštatuje, že náš systém centrálneho zásobovanie teplom má vysoký potenciál na udržateľný rozvoj tepelnej energetiky.

V posledných rokoch klesá objem dodaného tepla, čím je to spôsobené?

Pokles dodávok je spôsobený úspornými opatreniami na strane odberateľa, ako aj klimatickými zmenami. Menej tepla odoberajú aj priemyselné podniky, a to v dôsledku hospodárskej krízy. Na druhej strane je to spôsobené aj efektívnejšou výrobou a dodávkou tepla, znižovaním strát vhodnými investíciami a modernou technológiou výrobcami tepla.

Bude tento trend pokračovať?

Vzhľadom na ciele vyplývajúce zo Smernice EÚ o energetickej efektívnosti sa očakáva trend znižovania spotreby tepla aj v nasledujúcich rokoch. Podľa smernice každý členský štát zriadi tzv. povinnú schému energetickej efektívnosti, na základe ktorej distribútori energie alebo obchodné energetické spoločnosti, ktoré dodávajú konečným odberateľom energiu, dosiahnu kumulatívny cieľ zníženia konečnej energetickej spotreby. Cieľ by mal byť stanovený minimálne na úrovni dosahovania každoročných nových úspor od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 vo výške 1,5 % ročného množstva energie dodanej konečným odberateľom.

S akými problémami sa pri výrobe stretávate?

V posledných rokoch je to najmä odpájanie sa od centrálneho zásobovania teplom a prechod na individuálne vykurovanie. Odberatelia si porovnávajú ceny, ktoré im deklaruje dodávateľ domovej kotolne. Ním deklarovaná cena tepla je často zavádzajúca, lebo do ceny tepla cielene nezhŕňa napr. investičné náklady na obstaranie kotla, mzdové náklady obsluhy, opravy a údržbu kotla. Preto sa často stáva, že ľudia sa odpoja od CZT, aby ušetrili a reálne zaplatia viac, ako platili predtým. Navyše strácajú ďalšie výhody ako komfort či spoľahlivosť. O všetko sa musia starať sami. Nehovoriac o znečisťovaní ovzdušia priamo v mieste, kde bývame.

Aká je vízia do budúcnosti? Bude výhodnejšie mať vlastnú kotolňu alebo centrálne zásobovanie vzhľadom na cenu?

Pri ustavičnom zvyšovaní cien plynu aj pre domové kotolne sa budovanie malých plynových domových kotolní ekonomicky neoplatí. Dokonca do budúcnosti predpokladáme vyšší rast cien plynu pre maloodber, ako je to v iných západných krajinách, ako pre nás veľkoodberateľov. Čo je dôležitejšie, to je znižovanie spotreby tepla. Štandardne 30 až 40 % úspory sa dosahujú komplexným uteplením domu a dodržiavaním správnej teploty v byte. Treba si uvedomiť, že ceny energií vo svete aj na Slovensku budú do budúcnosti rásť.

Zdroj: PRAVDA

Dátum: 2014/06/24 00:00:00

 

Publikované 25. Júna 2014

Spustenie nových webových stránok zväzu

Vitajte na našich nových webových stránkach!

Dnešným dňom spúšťame nové webové stránky www.szvt.sk. Štruktúra aj dizajn webu sú nastavené tak, aby zodpovedali Vašim potrebám čo do prehľadnosti a ľahšej orientácie, preto sme sa sústredili na stránky a funkcie, ktoré návštevníci webu najviac využívajú a aplikovali aktuálne webové štandardy pre lepšie zobrazovanie v rôznych internetových prehliadačoch.

Nové webové stránky sú rozdelené do viacerých sekcií: pre verejnosť - odberateľov tepla, pre členov a pre médiá.  Osobitná sekcia je venovaná legislatíve a samozrejme nechýbajú informácie o nás a aktuality.

Dúfame, že informácie ktoré hľadáte na našich stránkach teraz nájdete oveľa jednoduchšie.

A to nie je všetko. Chceme pokračovať vo vývoji našej siete spoločne s Vami, preto prosíme o spätnú väzbu čo Vám chýba , čoho by ste chceli vidieť viac ....Stačí zaslať e-mail s nápadmi na : szvt@szvt.sk .

Publikované 12. Septembra 2013