Aktuality

Aktualizačná odborná príprava v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  

Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. AOP sa bude konať v dňoch od 23. - 24. apríla 2018 v hoteli Magnólia, Nálepkova 1, 921 01 Piešťany.

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na tejto AOP prihlásili aj na SIEA prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete TU: : 

http://www.siea.sk/vzdelavania_a_skusky_aktuality/c-14039/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/ .

A zároveň je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

Podmienky účasti a organizačné pokyny nájdete v prílohe pod názvom „ORGANIZAČNÉ POKYNY“.

Publikované 13. Februára 2018