Aktuality

Skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Skúška sa uskutoční dňa 26.4.2018 o 8.30 hod. v hoteli Magnólia, Nálepkova 1, 921 01 Piešťany.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti nájdete na webovej stránke SIEA www.siea.sk v sekcii „Vzdelávanie a skúšky – tepelná energetika – podmienky skúšok“. Žiadosť o vykonanie skúšky je potrebné zaslať na SIEA prostredníctvom vyplneného formulára žiadosti o vykonanie skúšky, ktorý nájdete TU:  http://www.siea.sk/sposobilost-v-tepelnej-energetike/ .

Slovenský zväz výrobcov tepla organizuje odbornú prípravu k skúške odbornej spôsobilosti, ktorá bude prebiehať v dňoch od 23 -  25.04.2018  v hoteli Magnólia, Nálepkova 1, 921 01 Piešťany. Prihlášku na odbornú prípravu k skúške nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

Podmienky účasti a organizačné pokyny nájdete v prílohe pod názvom „ORGANIZAČNÉ POKYNY“.

Prihlášku nájdete v prílohe „PRIHLÁŠKA“.

 

Publikované 27. Februára 2018