Aktuality

Posledný termín Aktualizačnej odbornej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 7.-8.9.2020

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. 

Termín AOP je zverejnený na webovej stránke SIEA: 

https://www.siea.sk/pozvanky/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike-220620/

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 7. – 8. septembra 2020

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Dovoľujeme si upozorniť, že v r. 2020 je to posledný termín aktualizačnej prípravy a je prioritne určený pre tých držiteľov osvedčenia, ktorí naposledy absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu v termíne 9. – 10. september 2015, resp. 4. -5. november 2015.

AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ:

  1. KROK

Záujemcovia o účasť na tejto AOP musia  byť prihlásení na SIEA.

  1. KROK

Záujemcovia, o účasť na AOP musia vyplniť a zaslať prihlášku aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. Informácie o priebehu AOP nájdete v prílohe pod názvom "ORGANIZAČNÉ POKYNY".

 

 

Publikované 20. Júla 2020