Aktuality

Druhý termín Aktualizačnej odbornej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 11.-12.5.2020 bol vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 Ministerstvom hospodárstva SR ZRUŠENÝ.

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  

MH SR aktuálne vyhlásilo druhý termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOPje zverejnený na webovej stránke SIEA:

TUhttp://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20861/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa mala konať

v dňoch 11. - 12. mája 2020

v Hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 bol tento termín  Ministerstvom hospodárstva SR ZRUŠENÝ.

Hneď ako bude najbližší termín aktualizačnej odbornej prípravy vyhlásený, budeme Vás o tom na našom webe informovať.

 

Publikované 23. Marca 2020