Aktuality

Aktualizačná odborná príprava v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.   

MH SR aktuálne vyhlásilo prvý termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOP je zverejnený na webovej stránke

SIEA: https://www.siea.sk/vzdelavania_a_skusky_aktuality/c-20860/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/ 

 Prvá tohtoročná aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

v dňoch 04. - 05. apríl 2022

v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen 

Termín  aktualizačnej prípravy (04.- 05.4.2022) je prioritne určený pre tých držiteľov osvedčenia, ktorí sa poslednej aktualizačnej prípravy zúčastnili v termíne 25. apríla 2017. Preto prosíme, aby sa aj na SZVT na uvedený termín prioritne prihlasovali títo držitelia osvedčenia. 

 AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ: 

  1. KROK

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na tejto AOP najprv prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete

TU:https://www.siea.sk/vzdelavania_a_skusky_aktuality/c-20860/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/ 

  1. KROK

Následne je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.  

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. 

  1. KROK

Faktúra za účasť Vám bude vystavená po skončení akcie a zaslaná na vami zadanú adresu poštou. Poplatok vopred neuhrádzajte. 

V roku 2022 bude vyhlásený ešte jeden termín konania AOP (prihláška na tento termín bude zverejnená po oficiálnom zverejnení termínov na stránke SIEA) predbežne je plánovaný termín 3.-4.10.2022 - tento termín bude prioritne určený pre tých, ktorí úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti v termíne 7.11.2017. 

O prípadnej zmene termínov Vás budeme včas informovať na našom webe.

Publikované 9. Februára 2022