Magazín SZVT

Na tomto mieste Vám prinášame novinku - MAGAZÍN SZVT - ktorý vyšiel prvý krát v apríli 2011. Jeho cieľom je prinášať odborné témy, ktoré trápia teplárenstvo, verejne si vymieňať názory a odovzdávať skúsenosti. Časopis je tematicky otvorený odborníkom a prispievateľom z radov našich členov aj partnerov. Našou ambíciou je širokému spektru členov SZVT poskytnúť možnosť publikovať a vymieňať si skúsenosti. Náš magazín nechce byť obyčajným „propagačným" nástrojom SZVT, ale hodnotným periodikom, ktoré si každý odborník v našej oblasti rád prelistuje.

Magazín SZVT 1/2018

Publikované 3. Septembra 2018

Magazín SZVT 2/2017

Publikované 15. Januára 2018

Magazín SZVT 1/2017

Publikované 5. Júna 2017

Magazín SZVT 2/2016

Publikované 31. Decembra 2016

Magazín SZVT 1/2016

Publikované 5. Augusta 2016

Magazín SZVT 2/2015

Publikované 24. Septembra 2015

Magazín SZVT 1/2015

Publikované 13. Júla 2015

Magazín SZVT 2/2014

 

Publikované 12. Novembra 2014

Magazín SZVT 1/2014

Publikované 22. Mája 2014

Magazín SZVT 3/2013

Publikované 17. Decembra 2013

Magazín SZVT 2/2013.

Publikované 22. Októbra 2013

Magazín SZVT 1/2013

Publikované 1. Marca 2013

Magazín SZVT 3/2012

Publikované 1. Novembra 2012

Magazín SZVT 2/2012

Publikované 16. Júna 2012

Magazín SZVT 1/2012

Publikované 1. Marca 2012

Magazín SZVT 3/2011

Publikované 16. Novembra 2011

Magazín SZVT 2/2011

Publikované 16. Júna 2011

Magazín SZVT 1/2011

Publikované 1. Marca 2011