Newsletter SZVT

Na tomto mieste nájdete Newsletter SZVT. Od novembra 2018 nahradil dovtedy publikovaný MAGAZÍN SZVT. Prostredníctvom NEWSLETTRA, ktorý je vydávaný už len v elektronickej forme, prinášame k Vám častejšie podrobnejšie informácie o činnosti zväzu a aktivitách predstavenstva SZVT, novinkách v legislatíve. Jednoducho o všetkom, s čím v danom období zväz žije, čomu sa venuje. NEWSLETTER je vydávaný podľa aktuálnej potreby tak, aby bola členská základňa vždy včas a podrobne informovaná. Pravidelné rubriky sú:

• Európska energetická legislatíva
• Národná energetická legislatíva
• Prehľad rokovaní/zasadnutí pracovných skupín
• Prehľad konferencií/seminárov/workshopov
• Informácie z EFIEES

Veríme, že si Newsletter nájde svojich čitateľov a bude pre Vás zdrojom dôležitých informácií.

Newsletter SZVT 2/2022

Publikované 3. Januára 2023

Newsletter SZVT 1/2022

Publikované 25. Augusta 2022

Newsletter SZVT 3/2021

Publikované 16. Decembra 2021

Newsletter SZVT 2/2021

Publikované 17. Septembra 2021

Newsletter SZVT 1/2021

Publikované 30. Apríla 2021

Newsletter SZVT 3/2020

Publikované 14. Decembra 2020

Newsletter SZVT 2/2020

Publikované 7. Septembra 2020

Newsletter SZVT 1/2020

Publikované 30. Apríla 2020

Newsletter SZVT 4/2019

Publikované 30. Apríla 2020

Newsletter SZVT 3/2019

Publikované 17. Septembra 2019

Newsletter SZVT 2/2019

Publikované 16. Septembra 2019

Newsletter SZVT 1/2019

Publikované 15. Septembra 2019

Magazín SZVT 1/2018

Publikované 3. Septembra 2018

Magazín SZVT 2/2017

Publikované 15. Januára 2018

Magazín SZVT 1/2017

Publikované 5. Júna 2017

Magazín SZVT 2/2016

Publikované 31. Decembra 2016

Magazín SZVT 1/2016

Publikované 5. Augusta 2016

Magazín SZVT 2/2015

Publikované 24. Septembra 2015

Magazín SZVT 1/2015

Publikované 13. Júla 2015

Magazín SZVT 2/2014

 

Publikované 12. Novembra 2014

Magazín SZVT 1/2014

Publikované 22. Mája 2014

Magazín SZVT 3/2013

Publikované 17. Decembra 2013

Magazín SZVT 2/2013.

Publikované 22. Októbra 2013

Magazín SZVT 1/2013

Publikované 1. Marca 2013

Magazín SZVT 3/2012

Publikované 1. Novembra 2012

Magazín SZVT 2/2012

Publikované 16. Júna 2012

Magazín SZVT 1/2012

Publikované 1. Marca 2012

Magazín SZVT 3/2011

Publikované 16. Novembra 2011

Magazín SZVT 2/2011

Publikované 16. Júna 2011

Magazín SZVT 1/2011

Publikované 1. Marca 2011