Európska legislatíva

Smernica 2012/27/EU EP a Rady z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti

Smernica 2012/27/EU EP a Rady z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti

Publikované 25. Októbra 2013