Archivované CHATy

Výhody centrálneho zásobovania teplom.

Tlačová konferencia na tému „Výhody CZT".
Účastníci on line tlačovej konferencie:
Moderátorka: Jasmína Matúšová, PR manager SZVT
Za SZVT: Ing. Marek Hargaš, člen predstavenstva SZVT, konateľ spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o., Bratislava
Za SIEA: Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ regionálnej pobočky SIEA v Trenčíne
Novinári:
SITA - p. Dargaj
TREND - p. Marčan
PRAVDA - p. Kováčik

Hargaš: Takže všetkých zdravím a vítam Vás na prvej online tlačovej besede SZVT na tému: "Výhody CZT v porovnaní s individuálnymi zdrojmi".

moderátorka: Pekný deň, ďakujeme, že ste tu. Dovoľte pár inštrukcií.

moderátorka: 1. Po prihlásení sa a kliknutí na Press room sa stanete aktívnym účastníkom chatu. V pravom rohu vidíte registrovaných účastníkov, ktorí sa už na chat prihlásili. Ak si želáte položiť otázku priamo niektorému z účastníkov chatu, kliknite na jeho meno. Ukáže sa Vám dialógové okno s jeho menom, v ktorom sa bude nachádzať voľný riadok (biely obdĺžnik). Do tohto riadku napíšete otázku a potvrdíte tlačítkom „enter". Vašu otázku uvidí len ten, koho sa pýtate. V prípade, že chcete napísať odkaz pre všetkých účastníkov chatu píšete do voľného riadku (biely obdĺžnik), ktorý sa nachádza úplne v spodnej časti stránky. Pred uvedeným riadkom sú písmenka B I U, pomocou ktorých môžete meniť tvar, hrúbku písma a podčiarknutie textu. Vpravo hore sú znaky. Prvý znak (nota) znamená, že po kliknutí sa Vám aktivuje zvuková signalizácia. Pomocou druhého znaku (ceruzky) môžete meniť farbu písma. Pomocou tretieho znaku môžete vkladať symboly priamo do textu.

moderátorka: 2. Po vypršaní času vymedzeného pre chat, bude chat ukončený a archivovaný.

moderátorka: Nech sa páči, ak je všetko jasné, môžeme začať CHATOVAT.

Hargaš: Dôvodom pre túto tlačovú besedu je stále aktuálna téma nákladov za vykurovanie a porovnávanie jednotlivých riešení. Trošku nám táto téma eskaluje v poslednom období, keď je verejnosť často zavádzaná rôznymi dodávateľmi kotlíkov. Preto SZVT chce korektne komunikovať výhody CZT a porovnanie hospodárnosti dodávky tepla s CZT vs. individuálnych kotolní.

Dargaj: Zdravím....chcem sa Vás opýtať, ako to teda s tou cenou tepla v súčasnosti je.....lebo je v tom už dobrý chaos...ďakujem.

Hargaš: Skúste trošku spresniť Váš dotaz.

Dargaj: Ide o to, že minister Jahnátek je presvedčený o tom, že cena tepla vzrástla pre domácnosti v priemere o 2 až 3 %........., pričom Pravda písala o niečom inom a ÚRSO sa nechce vyjadriť, o koľko v priemere sa domácnostiam zvýšila cena tepla.....vedeli by ste teda za Váš zväz povedať, o koľko v priemere vzrástla cena tepla pre domácnosti?

Hargaš: Priemerne narástla cena tepla v roku 2008 o 20%. Samozrejme hovorím o cene tepla pre domácnosti, ktoré vykuruje dodávateľ tepla, ktorý spaľuje zemný plyn.

Kováčik: Uvádzate, že cena tepla z M4 kotolne bude po zvýšení od októbra 782 Sk, asi približne. Ale to je stále menej ako z niektorých CZT kotolní aktuálne...

moderátorka: Poprosím pána Žilinského, ďakujem.

Žilinský: Áno je to pravda. Ale táto cena stále nie je ekonomicky výhodná tak, aby si ľudia budovali svoje kotolne. Návratnosť investície nie je v týchto prípadoch ekonomicky zaujímavá. Rozdiel medzi cenou tepla z CTZ a domových kotolní je malý.

Marčan: Je CZT skutočne tak výhodné, keď zjavne prichádza k energetickým stratám počas dodávky - čo sú asi hlavné dôvody vyššej ceny? Nie je to kontraproduktívne aj z pohľadu spotreby paliva? Dajú sa očakávať reálne investície do znižovania strát u CZT výrobcov?

Hargaš: CZT je skutočne dlhodobo najvýhodnejším riešením pre dodávku tepla, podľa našich i svetových energetických odborníkov (svetová i slovenská energetická agentúra), dodávka tepla vykazuje len minimálne straty, a to najmä u serióznych dodávateľov, ktorí investujú.

Hargaš: Navyše, aj keby dodávateľ mal rozvody v zlom stave, tak do ceny tepla môže premietnuť len normatívne straty, a tie sú podľa platných predpisov veľmi prísne.

Hargaš: Ďalší argument je, že len CZT vie využiť efektívne potenciál OZE, a to má priamy pozitívny dopad na cenu tepla pre domácnosti, čoho dôkazom sú úspešné riešenia v Malackách, Trenčíne, .... nehovorím o využití OZE vo vyspelej Európe.

Dargaj: A neočakávate, že budete cenu tepla upravovať smerom nadol, keď ÚRSO už uplatní všeobecný hospodársky záujem na cenu plynu, ktorým sa vyrába teplo pre domácnosti?

Hargaš: Nepoznáme zatiaľ, akým spôsobom bude MH SR riešiť znižovanie cien a reguláciu v súlade s hospodárskym záujmom, úprimne si myslím, že to nevedia ani na ministerstve. Ak cenu plynu vláda zareguluje a následne zníži, výrobcovia tepla automaticky znížia ceny tepla bezodkladne.

Kováčik: Ja by som sa chcel spýtať, za koľko teraz nakupuje kubík plynu napríklad odberateľ V1? Počul som, že jeho cena je pri odbere 3.5 mil. kubíkov ročne na úrovni D3. Nie je pre Vás problém, že ľudia môžu teraz uvažovať, že pri týchto cenách plynu prejdú na vlastné kúrenie v bytoch s malými kotlíkmi? V Ľubovni sa to deje...

moderátorka: Poprosím pána Žilinského ako reakciu na pána Kováčika.

Žilinský: Straty v rozvodoch nie sú najväčší problém ceny z CZT. Najväčší problém je cena paliva. Straty v rozvodoch na Slovensku sú po Nemecku najnižšie v EÚ. CZT musia dodržiavať normatívy podľa vyhlášky 328. Teplo je merané na päte domu a spotrebiteľ tepla straty tepla neplatí. Nadnormatívne straty v rozvodoch znáša dodávateľ tepla.

moderátorka: Následne poprosím pána Hargaša, ďakujem.

Hargaš: Kubík plynu vo V tarifách je o viacerých premenných a výsledná cena sa môže meniť podľa konkrétneho výrobcu a podmienok dodávky tepla - (technických, administratívnych, meteo...), ťažko to vyhodnotiť. Na druhej strane ceny tarifu M4 od 1/10 majú rásť o cca. 20% z dôvodu nárastu nákupných cien SPP.

Kováčik: Ale nie je paradoxné, že D3 majú teraz takú cenu plynu ako V1?

Žilinský: Otázka cenotvorby ZP v SR je veľmi neštandardná. Neviem o krajine a nepoznám taký artikel, kde je veľkoodber tak drahý ako maloodber. SPP by malo svoju cenovú politiku zmeniť.

Kováčik: Je na vine SPP alebo ÚRSO, či vláda?

Hargaš: To je otázka na spomínanú trojicu :-) Je to paradoxné, ale režim zmien cien M4 je skokový často reakcia SPP prichádza neskôr, kým V odrážajú skutočný stav na komoditných trhoch.

Marčan: Keď OZE - má SZVT alebo SIEA analýzu, ako sa budú vyvíjať ceny OZE (u nás asi štiepky, slamy, siláže)? Pretože pri silážach a drevných odpadoch cítiť vyššie využívanie na energetické účely - ceny išli hore - či napokon pri silnom rozmachu aj z EÚ fondov nevyrazí dopyt cenu tak vysoko, že sa eliminuje úspora, ktorá vykrýva vyššie odpisy drahších technológií OZE?

Marčan: Teda samozrejme bavíme sa o cene OZE proti cenám plynu a zatváraní týchto nožníc

Hargaš: Je vysoko pravdepodobné, že dynamika nárastu cien zemného plynu a všetkých fosílnych palív bude výrazne vyššia ako dynamika biomasy, pretože na rozdiel od plynu vieme biomasu reprodukovať. Aj keď isto bude dopyt hnať cenu biomasy hore.

moderátorka: Poprosím aj pána Žilinského, ďakujem.

Žilinský: Z pohľadu SIEA je systém a postup budovania nových kotolní netransparentný, pretože najhorší systém výroby a dodávky tepla je kombinácia CTZ s domovými kotolňami. Poškodzuje hlavne spotrebiteľov tepla, ktorí nemajú záujem o budovanie a prevádzku vlastných zdrojov.

Marčan: U nás zatiaľ veľmi obmedzene, a ceny biomasy išli jasne hore - siláže a štiepky, čo sa bavím tak pomerne dynamicky tiež:)

Marčan: U nás zatiaľ reprodukujeme biomasu veľmi obmedzene myslím.

Hargaš: Iste, veď dopyt vytvorí tlak na efektívnejšie využitie biomasy, možno aj jej produkciu. Biomasa išla hore, ale lokálny odberatelia budú schopní pomocou dlhodobých zmlúv stabilizovať svoje vstupy, veď konkrétne čísla konkrétnych výrobcov to dokazujú.

Hargaš: Navyše som presvedčený že ceny plynu budú dlhodobo isto rásť, veď zásoby sú vyčerpateľné.

Kováčik: Do akej miery ovplyvní rozvoj OZE v teplárenstve nový zákon?

Hargaš: Myslíte zákon na podporu OZE?

Kováčik: Áno

moderátorka: Poprosím skúste odpovedať, pán Hargaš si ešte overuje jednu informáciu.

Žilinský: Treba si uvedomiť, ak sa radikálne naruší systém CTZ, SR nesplní do roku 2020 vyrábať a dodávať 20 % z OZE. Rozdiel ceny ZP a biomasy bude aj do budúcnosti stále približne rovnaký. ZP zdražie, zdražie aj biomasa. Ale rozdiel bude zachovaný. Tak to funguje aj v EÚ. OZE sú veľmi dôležité pre priaznivý vplyv na životné prostredie

Hargaš: Podľa môjho názoru skôr sekundárne, zákon v prvom rade rieši výrobu elektriny z OZE, dopad bude pri šetrení emisií, stabilite sústav.

Kováčik: Máte nejaké konkrétne indície z konkrétnych lokalít - akých - že sa ide narušiť systém CZT?

Žilinský: Systém CZT bol najviac narušený napríklad v Bánovciach nad Bebravou odpojením sa cca. 30 % odberu tepla. Najhoršie na tom je, že momentálne Byttherm Bánovce dal do prevádzky CZT Dubničku, ktorá spaľuje drevnú biomasu.

Hargaš: Pán Kováčik, väčšina našich členov problém s odpájaním vie vyriešiť dobrou komunikáciou a kvalitnou dodávkou tepla, sú prípady v médiách, kde bol problém výrazný - myslím mestský podnik Ľubovňa atď.

Kováčik: O Bánovciach som počul, bol za mnou jeden výrobca kotlov, ktorý ma presviedčal aký je rozdiel medzi cenou tepla z jeho kotla a CZT. Stalo sa však, že ľudia, čo prešli z CZT na individuálne kúrenie už banujú - máte takéto info?

Dargaj: Stále pociťuje SZVT vysoký trend odpájania sa zákazníkov od CZT, alebo to už má klesajúcu tendenciu?

Hargaš: Myslím, že za posledný rok cítime klesajúcu tendenciu

Hargaš: Napríklad v Trenčíne zastavili odpájanie inštaláciou zdroja na spaľovanie slamy, čo malo za následok lepšie ceny pre napojené domácnosti.

Dargaj: Takže kotlikárom dochádza dych? :))

Žilinský: Áno. Problém komunikácie veľmi zasahuje do dodávateľských a odberateľských vzťahov. Vyššia informovanosť spotrebiteľov tepla je namieste.

Hargaš: Ide o to, že každý hráč, ktorý nehrá korektne, skôr či neskôr doplatí na svoje konanie, odpojenie proste nezníži cenu za teplo to sa dá preukázať.

Dargaj: Pán Žilinský, akokoľvek som sa snažil predložiť svojim susedom (v novostavbe) všetky argumenty pre a proti....jednoznačne u nich vyhral vlastný kotol.....

Žilinský: Tu si myslím, že zrejme dobre zafungovala loby zo strany dodávateľa technológie. My máme skúsenosti, že ľudia veľmi radi počúvajú, že CTZ ich zdierajú. Ja si myslím, že aj dodávateľ technológie to nerobí zadarmo.

Hargaš: Viete pán Dargaj, my Slováci stále rozmýšľame tak, že čo je doma, to sa počíta, aj keď to bude drahšie. Na druhej strane v Škandinávii, kde sa kúri vo väčšom rozsahu ako u nás je 50-60% všetkých budov a domov napojených na CZT, využívajú OZE, spaľujú odpad, využívajú prebytkové teplo z priemyslu.....

Hargaš: Preto dodávka je lacnejšia, ekologickejšia, a bezpečnejšia. Svetová energetická agentúra odporúča oficiálne udržať infraštruktúru CZT ako dobrý fundament na využitie OZE. Z hľadiska všetkých výhod CZT odporúčanie znie, nech si neničíme to, čo draho EÚ vyspelé krajiny budujú.

Kováčik: Chcel som ešte odpoveď na tie Bánovce, či pán Žilinský má info od odpojených, či možno banujú? Možno pri raste cien tepla ani nemajú veľký dôvod na banovanie...A ešte som sa chcel spýtať, či máte nejaké presnejšie štatistiky, že koľko tepla sa vyrába z plynu, koľko zo štiepky a pod.?

Žilinský: Neviem či myslíte za celú SR, pomer biomasy a ZP. Ale kotolní na biomasu stále pribúda. Napr. Myjava, Senica, Bratislava, Bánovce atď. Či banujú? Povedzte mi, ktorý Slovák povie na rovinu, že urobil chybu. Z Trenčína máme informácie, že niektorí majú vlastnej kotolne už dosť. Napríklad v Novej Dubnici sú už indície, že sa chcú niektorí odpájači vrátiť naspäť na CZT.

Hargaš: Môžem potvrdiť info od p. Žilinského, takéto prípady evidujeme aj v Čadci a Bratislavskej Petržalke.

Kováčik: Myslel som nejaké konkrétne štatistiky, či nie sú napr. také, že z plynu toľko % a z ostatných toľko %. Nevieme do akej miery je už štiepka rozšírená...

Žilinský: Ťažko povedať, pretože naozaj tých zdrojov pribúda. My to budeme vedieť povedať možno tak za pol roka, pretože dané zdroje musia byť overené podľa zákona č.99.

Marčan: Aký vplyv má nový spôsob výpočtu ceny? Pokiaľ viem, návrh výpočtu vstupu odpisov nebol moc pre výrobcov tepla pozitívny z pohľadu nových investícií, ale nejako veľa kritiky nebolo zo strany SZVT na to počuť?

Hargaš: Máte na mysli nový vynos ?

Marčan: Áno, myslel som nový výnos.

Hargaš: K výnosu a cenám na roky 2009 - 2011 bude venovaná samostatná TK, niekedy v novembri - téma sama o sebe.

moderátorka: Pán Hargaš mal na mysli klasickú tlačovú konferenciu, nie chat :-)

Dargaj: Pan Hargaš, takže priemerné budúcoročné ceny tepla by sa mali domácnosti dozvedieť v novembri?

moderátorka: Áno pán Dargaj, na spomenutej TK. Samozrejme budú to ceny predbežné, tak ako minulý rok. V novembri podajú teplári návrhy na rok 2009 na ÚRSO. Tie môžu, ale aj nemusia byť schválené.

Kováčik: Nebude s budúcoročnými cenami klasický problém s ropou, keď klasicky v novembri klesne, schvália sa ceny tepla a potom ropa vzrastie a bude zle? Dá sa to nejako eliminovať, aby to takto nebolo?

moderátorka: Konečné slovo v procese má ale SPP pri zaslaní finálnych cien, čo je na prelome rokov. Ak sa ceny SPP výrazne odlišujú od cien schválených ÚRSO, nastáva problém, tak tomu bolo minulý rok. ÚRSO potvrdilo cenu, ale následne SPP dodalo cenové návrhy o X percent vyššie. Samozrejme prezentovaná cena už neplatila.

Dargaj: Áno...a doteraz je v tom chaos :)))

moderátorka: Obávam sa, že ešte aj bude :-)

Hargaš: Ceny ropy majú signifikantný dopad na cenu ZP z dôvodu priamej linky na zmeny cien vykurovacích olejov FO, GO, ktorých ceny sú najdôležitejšou súčasťou ceny plynu, ale do ceny plynu vstupujú 9-mesačné priemery, t. z., že zmeny cien sa budú prenášať plochejšie ako výkyvy brentu.

Marčan: Ďakujem pani Matúšová, pán Žilinský, pán Hargaš za info a chat. Musím bohužiaľ utekať na stretnutie. Dovidenia.

moderátorka: Ďakujeme za Váš čas, pekný zvyšok dňa.

Kováčik: A ešte by som sa chcel spýtať k všeobecnému hospodárskemu záujmu - do akej miery to ovplyvní ceny, platby ľudí, ceny plynu - čo od toho čakáte?

Hargaš: Nevieme ešte nič konkrétne, ako bude vláda regulovať ceny plynu. Jedno je jasné. V prípade regulácie teplári budú môcť fakturovať len konkrétne náklady za plyn spotrebovaný pri výrobe tepla, t. z., ak vláda ceny zníži my znížime ceny tepla.

Kováčik: Ja už tiež musím bežať. Ďakujem za info, tak zatiaľ.

Hargaš: Dovidenia.

Dargaj: Páni a dáma, ďakujem aj ja......takže najneskôr v novembri dovidenia.....on line tlačová konferencia bol fakt dobrý nápad.....pekný zvyšok dňa..

Hargaš: Majte sa pekne.

moderátorka: Ďakujeme. Pekný deň.

 

Publikované 30. Septembra 2008