Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení kolegovia, partneri a návštevníci webu,

centrálne zásobovanie teplom má na Slovensku dlhú tradíciu a mnohé iné krajiny nám jeho rozvinutosť aj závidia. Určite mu do značnej miery možno pripísať aj zásluhy na rozvoji našich miest a obcí, keďže dostupnosť energií je jedným z kľúčových faktorov rozvoja aglomerácií. Nie je však dobré zostať len v histórii, treba sa posunúť do budúcnosti. Ak dnes celý svet hovorí o nevyhnutnosti ekologickej výroby a dodávky energií, najlepšou odpoveďou sú práve systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Možnosti integrovať obnoviteľné zdroje energií, vo veľkom merítku a efektívne, sú výrazne vyššie v systémoch CZT ako v prípade individuálnej výroby. Ak sa totiž bavíme o potrebe riešenia rastúceho znečistenia slovenských miest, dnes vnímaného primárne v kontexte problému individuálnej dopravy, netreba zabúdať ani na negatívne vplyvy individuálneho vykurovania, ktoré prispieva k rastu ochorení súvisiacich so špinavým ovzduším. Toto všetko sú problémy, ktorých dopad v prípade ich neriešenia, pocítia najmä naše deti. Avšak rozhodnutie, ako ich riešiť, musíme spraviť už dnes.

Práve preto sme presvedčení, že je potrebné otvorene, no najmä odborne, na základe faktov a argumentov, diskutovať o budúcnosti CZT. Nie len na úrovni odbornej, ale hlavne na úrovni širokej verejnosti, a samozrejme tých, ktorí nakoniec robia rozhodnutia. Považujeme to za jednu z našich najdôležitejších priorít.

Chceme, aby ste mali istotu, že vám bude teplo dodané komfortne a za primeranú cenu. V 21. storočí je to rovnaká samozrejmosť, ako keď vám po otočení kohútikom začne tiecť voda. Uvedomujeme si mieru zodpovednosti, ktorú voči vám máme. Dobre vieme, že sú momenty, keď sa musíme angažovať vo váš prospech aj nad rámec bežných denných povinností.

Sme presvedčení, že rovnako ako v ďalších európskych krajinách, tak aj v našej, predstavuje centrálne zásobovanie teplom budúcnosť. Ide o najefektívnejší a najekologickejší spôsob výroby tepla, aký človek zatiaľ pozná. Navyše, pomocou nových systémov výroby tepla, kogenerácie či spaľovania biomasy, posúvame hranice CZT ešte ďalej. Či už ste alebo nie ste našim zákazníkom, dúfam, že nájdete na našom webe všetky informácie, ktoré hľadáte a aj vďaka nim sa spolu s nami zapojíte do rozumnej diskusie o budúcnosti centrálneho zásobovania teplom na Slovensku.

predseda predstavenstva SZVT
Ing. Stanislav Janiš