Nariadenia

Nariadenie vlády č. 211/2010 Z. z.

Nariadenie vlády č. 211/2010 Z. z. Slovenskej republiky z 26. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
Publikované 22. Júna 2010

Nariadenie vlády č. 212/2010 Z. z.

Nariadenie vlády č. 212/2010 Z. z. Slovenskej republiky z 26. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom
Publikované 22. Júna 2010

Usmernenie ÚRSO k usporiadaniu nákladov na dodávku tepla za rok 2008

Usmernenie ÚRSO k usporiadaniu nákladov na dodávku tepla za rok 2008 a k predkladaniu skutočných nákladov za rok 2008 zo dňa 10.2.2009.
Publikované 1. Marca 2009

Metodické usmernenie MF SR k zákonu 609/2007

Metodické usmernenie MF SR k zákonu 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.
Publikované 1. Mája 2008

Usmernenie ÚRSO k predkladaniu skutočných nákladov na dodávku tepla za r. 2007

Usmernenie ÚRSO k usporiadaniu nákladov na dodávku tepla za rok 2007 a k predkladaniu skutočných nákladov za rok 2007 zo dňa 6.2.2008 .

Publikované 1. Marca 2008

Usmernenie ÚRSO č. 1 k Výnosu č. 6/2007

Usmernenie ÚRSO č.1 k výnosu č. 6/2007 k predkladaniu návrhov na určenie maximálnej ceny tepla na rok 2008

Publikované 15. Októbra 2007

Nariadenie vlády č. 409/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Nariadenie vlády č. 409/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, ktoré nadobudlo účinnosť 1.9.2007.
Publikované 1. Októbra 2007

Nariadenie vlády č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Nariadenie vlády č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, ktoré nadobudlo účinnosť 15.7.2007.
Publikované 1. Augusta 2007

Usmernenie ÚRSO k predkladaniu skutočných nákladov na dodávku tepla za r. 2006

Usmernenie ÚRSO k predkladaniu skutočných nákladov na dodávku tepla za rok 2006 zo dňa 16.2.2007.

Publikované 1. Marca 2007

Nariadenie vlády č. 236/2005 o výkone zdrojov tepla na vykurovanie

Nariadenie vlády č. 236/2005 o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách, ktoré nadobudlo účinnosť 15.6.2005.
Publikované 26. Februára 2007

Nariadenie vlády č. 124/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Nariadenie vlády č. 124/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, ktoré nadobudlo účinnosť 30.3.2005.
Publikované 25. Februára 2007

Nariadenie vlády SR č. 123/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Nariadenie vlády SR č. 123/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá fungovania trhu s plynom, ktoré nadobudlo účinnosť 30.3.2005.

Publikované 24. Februára 2007