Odkazy na dôležité webové stránky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO - http://www.urso.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA - http://www.siea.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MHSR - http://www.economy.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia - http://www.sazp.sk/public/index/index.php

Štátna energetická inšpekcia - http://www.sei.sk

Medzinárodná energetická agentúra EFIEES - http://www.efiees.eu

NEWSLETTER EFIEES:

Máj -Október 2020https://mcusercontent.com/973654047f27c1b0f94584ba6/files/bfa498b2-d2ac-4121-9e69-dcfbce9e76a3/EFIEES_Outlook_May_October_2020.pdf 

Noveber 2020 - apríl 2021 - EFIEES_Outlook_November_2020_April_2021_Final.pdf (mcusercontent.com)

Apríl - Júl 2021EFIEES_Outlook_April_2021_July_2021_.pdf (mcusercontent.com)

Júl - November  2021 - EFIEES_Outlook_August_November_2021.pdf (mcusercontent.com)

December 2021 - Marec  2022 - EFIEES Outlook - December 2021 to March 2022 

Publikované 3. Septembra 2013