Odkazy na dôležité webové stránky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO - http://www.urso.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA - http://www.siea.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MHSR - http://www.economy.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia - http://www.sazp.sk/public/index/index.php

Štátna energetická inšpekcia - http://www.sei.sk

Medzinárodná energetická agentúra EFIEES - http://www.efiees.eu

NEWSLETTER EFIEES:

Máj -Október 2020https://mcusercontent.com/973654047f27c1b0f94584ba6/files/bfa498b2-d2ac-4121-9e69-dcfbce9e76a3/EFIEES_Outlook_May_October_2020.pdf 

Publikované 3. Septembra 2013