Členský príspevok

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2024

Publikované 16. Mája 2024

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2023

Publikované 29. Mája 2023

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2022

Publikované 29. Mája 2022

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2021

Publikované 16. Augusta 2021

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2020

Publikované 8. Júla 2020

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2019

Publikované 15. Apríla 2019

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2018

Publikované 13. Júna 2018

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2017

Publikované 6. Júna 2017

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2016

Publikované 6. Júna 2016

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2015

Publikované 30. Mája 2015

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2014

Publikované 19. Mája 2014

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2013

Publikované 20. Mája 2013

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2012

Publikované 6. Júna 2012

Metodika výpočtu členského príspevku na r. 2011

Publikované 24. Mája 2011

Metodika výpočtu členského príspevku na rok 2010

Publikované 21. Júna 2010

Metodika výpočtu členského príspevku na rok 2009

Publikované 30. Apríla 2009

Metodika výpočtu členského príspevku na rok 2008

Publikované 2. Apríla 2008

Metodika výpočtu členského príspevku na rok 2007

Publikované 25. Mája 2007

Metodika výpočtu členského príspevku na rok 2006

Publikované 24. Apríla 2006