Aktuality

Odborná príprava k skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín skúšky  odbornej spôsobilosti na podnikanie  v tepelnej energetike. Skúška sa bude konať                                         dňa 19. septembra  2024 o 8.30 h                                  v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen. Viac info o podmienkach skúšky nájdete TU: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/podmienky-skusok_teplo/ Pred konaním skúšky bude prebiehať odborná príprava (ďalej „OP“) k skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v TE. Z poverenia MH SR odbornú prípravu organizuje SZVT. OP sa bude konať v dňoch od 16.... → zobraziť celý článok
Publikované 8. JÚL 2024

Aktualizačná odborná príprava v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy  najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo odo dňa  absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.   MH SR aktuálne vyhlásilo termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike, informáciu nájdete tu: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/... → zobraziť celý článok
Publikované 8. JÚL 2024

Výrobcovia tepla informujú , že na výšku zálohových platieb nemajú žiadny dosah.

Médiami prebehla informácie, že dočasne poverený premiér Eduard Heger informoval verejnosť, že občania, ktorí dostali vyššie zálohové faktúry za teplo, by mali podľa neho v najbližších dňoch dostať nižšie opravné faktúry a zároveň inicioval stretnutie s ministrom hospodárstva SR, aby vyzvalo výrobcov tepla na zmenu faktúr. Výrobcovia tepla však žiadne faktúry za január zatiaľ nevystavili. Slovenský zväz výrobcov tepla informuje, že výrobcovia a dodávatelia tepla za január žiadne faktúry svojim odberateľom nevystavili, takže nemajú aké faktúry zmeniť. Výrobcovia tepla budú faktúry za január vystavovať a... → zobraziť celý článok
Publikované 12. JAN 2023

STANOVISKO SZVT K VYJADRENIAM MINISTRA HOSPODÁRSTVA NA SPOLOČNÚ VÝZVU (SZVT, ZBHS A SZBD) O POSKYTNUTIE ROVNAKEJ POMOCI NA TLMENIE NÁRASTU CIEN PLYNU OD BUDÚCEHO ROKA PRE VŠETKY DOMÁCNOSTI BEZ ROZDIELU NA TO, ČI BÝVAJÚ V BYTOVOM DOME, NA SÍDLISKU ALEBO V RODINNOM DOME

Ako reakcia na našu spoločnú výzvu zástupcov dodávateľov tepla a správcov bytových domov, aby vláda pomohla s nárastom cien energií aj odberateľom tepla napojeným na systémy centrálneho zásobovania teplom, bola včera medializovaná odpoveď ministra hospodárstva Sulíka, že  „Pre zníženie nákladov CZT bude v budúcom období smerovaná vysoká finančná podpora z európskych zdrojov na ich modernizáciu, ktorá zníži ich náklady na prevádzku, čo sa následne prejaví v cenách tepla“. Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media    → zobraziť celý článok
Publikované 23. AUG 2022

Spoločné vyhlásenie Slovenského zväzu výrobcov tepla, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenského zväzu bytových družstiev k rastu cien tepla

Slovenský zväz výrobcov tepla, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenský zväz bytových družstiev žiadajú vládu o poskytnutie rovnakej pomoci na tlmenie nárastu cien plynu od budúceho roka pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome, na sídlisku alebo v rodinnom dome.  Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media  → zobraziť celý článok
Publikované 18. AUG 2022

SZVT VYZÝVA VLÁDU, ABY NEROBILA ROZDIELY MEDZI OBYVATEĽMI V OCHRANE PRED RASTÚCIMI CENAMI ENERGIÍ

Slovenský zväz teplárov (ďalej len SZVT) opäť upozorňuje na stále pretrvávajúcu diskrimináciu voči odberateľom Centrálneho zásobovania teplom (ďalej len CZT). Pomoc od vlády, ktorá by pomohla tlmiť prudký nárast ceny plynu pre domácnosti od budúceho roka by mala byť rovnaká pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome na sídlisku alebo rodinnom dome. Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media  → zobraziť celý článok
Publikované 5. AUG 2022

SZVT UPOZORŇUJE, ŽE JE OHROZENÁ BEZPEČNÁ DODÁVKA TEPLA NA NASLEDUJÚCI ROK. VYZÝVA VLÁDU NA PRIJATIE OPATRENÍ NA OCHRANU SLOVENSKÉHO DREVA.

  SZVT UPOZORŇUJE, ŽE JE OHROZENÁ BEZPEČNÁ DODÁVKA TEPLA NA NASLEDUJÚCI ROK. VYZÝVA VLÁDU NA PRIJATIE OPATRENÍ NA OCHRANU SLOVENSKÉHO DREVA Slovenský zväz výrobcov tepla (ďalej len SZVT) upozorňuje, že ani po niekoľkých diskusiách s vládnymi predstaviteľmi neprišlo ku konsenzu pri riešení otázky dreva ako strategickej suroviny nahrádzajúcej fosílne palivá, v dôsledku čoho sú ohrozené bezpečné dodávky tepla  na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Okolité štáty chránia svoje surovinové zdroje, napríklad palivové drevo pre svojich obyvateľov, Slovensko zatiaľ nie. Vláda má v rukách nástroje na okamžite prija... → zobraziť celý článok
Publikované 1. AUG 2022

TEPLÁRI PODÁVAJÚ POMOCNÚ RUKU SPOTRBITEĽOM, KTORÝM SA DRAMATICKY ZVÝŠILA CENA TEPLA

TEPLÁRI PODÁVAJÚ POMOCNÚ RUKU SPOTRBITEĽOM, KTORÝM SA DRAMATICKY ZVÝŠILA CENA  TEPLA, OPATOVÝM PRIPOJENÍM SA K SYSTÉMU CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM.  SĽUBUJÚ STABILITU A NIŽŠIE CENY. Domácnosti pripojené na CZT nepostihlo zdražovanie energií a predovšetkým plynu, tak extrémnym spôsobom ako bytové domy, ktoré sa odpojili od CZT alebo do systému neboli nikdy pripojené. Max. cena plynu v CZT je 41,50 €/MWh. Slovenský zväz výrobcov tepla a jeho členovia deklarujú, že sú pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť v prípade záujmu zo strany spotrebiteľov o opätovné pripojenie do siete CZT.  Viac info nájdet... → zobraziť celý článok
Publikované 17. FEB 2022

ONLINE odborný webinár SZVT k schémam štátnej pomoci z Modernizačného fondu

Dňa 01.12.2021 sa konal ONLINE odborný webinár SZVT  k schémam štátnej pomoci z Modernizačného fondu. Diskutovalo sa o tom, kde sa nachádzame legislatívne, čo nás čaká a neminie, ako uchopiť čerpanie z Modernizačného fondu a ako bude nastavený systém Európskych štrukturálnych fondov na nasledovné programové obdobie. Hovorilo  sa o: Legislatívnom balíku EK "Fit for 55"  EŠIF – nové programové obdobie (Partnerská dohoda 2021-2027) Modernizačnom fonde – podrobnejšie k schémam štátnej pomoci Webinárom sprevádzal  Stanislav Janiš a prednášali:   Martina Olejníková, členka predstavenstva SZVT (Veolia... → zobraziť celý článok
Publikované 8. DEC 2021

Video - ZELENÉ MESTÁ AJ VĎAKA CZT

Každý z nás môže svojim správaním prispieť k udržaniu zdravého životného prostredia. Nielen separovaním odpadu, častejším využívaním hromadnej dopravy, ale aj POSTOJOM K SPÔSOBU VYKUROVANIA. Naše mestá a obce, ktoré disponujú centrálnym vykurovaním (CZT), patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci EÚ. CZT je ekologické, pohodlné, moderné, je „SMART". Chráni naše ovzdušie a zdravie. Slovensko má vybudovanú vzácnu infraštruktúru diaľkového vykurovania. Je jednou z najviac rozvinutých a závidia nám ju mnohé západoeurópske mestá a krajiny. https://teploslovenska.sk/pre-verejnost-odberatelov... → zobraziť celý článok
Publikované 17. AUG 2020

CZT je POHODLNÉ

Výhodou CZT je, že je to systém, ktorý je pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku. VIDEO: https://youtu.be/gfADtR-UP3k TOTO VIDEO JE VÝLUČNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA               → zobraziť celý článok
Publikované 13. MÁJ 2020

CZT je MODERNÉ

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu.  VIDEO: https://youtu.be/0ore_Evh48A TOTO VIDEO JE VÝLUČNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA → zobraziť celý článok
Publikované 13. MÁJ 2020

CZT je EKOLOGICKÉ

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT.  VIDEO: https://youtu.be/zh-8EfCt7MY   TOTO VIDEO JE VÝLUČNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA → zobraziť celý článok
Publikované 13. MÁJ 2020

Postavenie systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) v modernej nízkouhlíkovej energetike

Slovensko čaká aproximácia SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov do našej legislatívy. Tá sa dotkne minimálne zákona o tepelnej energetike, zákona o podpore OZE, zákona o energetike, zákona o regulácii … Prednedávnom bola snaha o rýchlu novelizáciu zákona o tepelnej energetike bez zohľadnenia smernice, že treba urýchlene odstrániť diskrimináciu individuálneho vykurovania, t.j. povoliť novú výstavbu zdrojov tepla aj tam, kde zdroje sú, t.j. odpájanie sa od CZT. O tzv. diskriminácii ako dôvode spomíname v inom článku. Viac sa dočítate T... → zobraziť celý článok
Publikované 22. APR 2020

TS SZVT - Oproti okolitým štátom máme v energetike dobrú východiskovú pozíciu, tvrdia teplári

Oproti okolitým štátom máme v energetike dobrú východiskovú pozíciu, tvrdia teplári [21.04.2020; energie-portal.sk; Aktuality; 00:00; rp]https://www.energie-portal.sk/Dokument/oproti-okolitym-statom-mame-v-energetike-dobru-vychodiskovu-poziciu-tvrdia-teplari-106005.aspx Podľa teplárov má Slovensko vybudovaný jeden z najlepších energetických mixov. Slovensko má v porovnaní s okolitými štátmi dobrú východiskovú pozíciu v energetike a dobre vybudovaný energetický mix. Tvrdí to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý však zároveň apeluje na štát, aby využil tento potenciál. Teplári tvrdia, že súča... → zobraziť celý článok
Publikované 21. APR 2020

TS SZVT - Kvalitu ovzdušia zlepší pripojenie sa do centrálnych zdrojov

Kvalitu ovzdušia zlepší pripojenie sa do centrálnych zdrojov [17.04.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] https://www.teraz.sk/ekonomika/teplari-kvalitu-ovzdusia-zlepsi-prip/460799-clanok.html Podľa SZVT odborníci odhadujú, že takmer 27.000 slovenských domácností, ktoré používajú vlastné kúrenie, by sa mohli bez väčších problémov pripojiť do systému CZT. Bratislava 17. apríla (TASR) – Slovensko môže splniť svoje záväzky na zníženie emisií do roku 2030 vyšším zapojením domácností do centrálneho vykurovania. Systémy centrálnych zdrojov tepla (CZT) v mestách sú jedným z najúčinnejších riešení na znižov... → zobraziť celý článok
Publikované 18. APR 2020

Ako neplytvať teplom a teplou vodou

Odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU poskytli niekoľko užitočných rád ako neplytvať teplom a teplou vodou. Viac informácií nájdete TU: https://teploslovenska.sk/pre-verejnost-odberatelov-tepla/ako-usetrit-teplo → zobraziť celý článok
Publikované 23. SEP 2019

Za teplo dnes platíme menej ako pred dvadsiatimi rokmi

Ročné vyúčtovania väčšinou nepatria k radostiam domácností. Pozitívne však je, že náklady na teplo si každým rokom ukrajujú z domáceho rozpočtu menší podiel. Len napríklad na cigarety sme schopní  minúť  niekoľkonásobne viac ako sú celoročné výdavky na teplo. Pomer výdavkov na teplo na príjme domácností sa znižuje. Ak sa pozrieme napríklad na pivárov, ktorí  vypijú jedno pivo za deň, aj ich ročné náklady na jedno pivo denne hravo presiahnu  celoročné výdavky na teplo v jednom byte. Ako sa teda vyvíjajú náklady na teplo v našich domácnostiach za posledných 20 rokov? Viac informácií nájdete TU:   → zobraziť celý článok
Publikované 17. JÚN 2019

Ochrana ovzdušia - úloha systémov CZT - Ing. Janiš na RTVS - 26.2.2019

Od začiatku roka bola vo viacerých oblastiach na Slovensku vyhlásená smogová situácia. Týkala sa napríklad Ružomberka, Martina, Jelšavy či Nitry. Odborníci upozorňujú na zdravotné riziká, smog totiž dokáže ohroziť zdravie. Najviac to pociťujú citlivejšie skupiny ľudí, teda dôchodcovia, deti, tehotné ženy či ľudia trpiaci dýchacími problémami. Jedným zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je okrem dopravy aj vykurovanie. Akú úlohu zohrávajú systémy CZT priblížil Stanislav Janiš, predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla. Video nájdete v sekcii "média - zaujalo nás v... → zobraziť celý článok
Publikované 26. FEB 2019

SPOLOČNE je to výhodnejšie

SPOLOČNE = CENTRÁLNE Centrálne zásobovanie teplom je spôsob vykurovania, ktorý odberateľom prináša rad výhod. SPOLOČNE je to bez starostí SPOLOČNE je to bezpečnejšie SPOLOČNE je to ekologickejšie SPOLOČNE je to modernejšie SPOLOČNE je to lacnejšie A čím viac odberateľov je napojených na jeden zdroj, tým je cena pre jednotlivca nižšia. Viac informácii nájdete v sekcii pre verejnosť - spoločne je to výhodnejšie. → zobraziť celý článok
Publikované 16. APR 2018

Slovensko: nerobme krok späť. Buďme ekologickí!

Slovensko, nerobme krok späť. Buďme ekologickí! Vo februári v roku 2017 zasiahlo najväčšie znečistenie ovzdušia smogom za posledných 10 rokov Slovensko nepripravené. Odborníci z meteorologického ústavu však opäť zaznamenali zvýšené hodnoty znečistenia ovzdušia v rovnakých oblastiach ako pred rokom. Teplári varujú, že v prípade, že Slovensko neposilní politiku podpory ekologickej centrálnej výroby tepla, na čo poukazuje aj energetická stratégia Európskej Únie, situácia sa bude zhoršovať. Celé znenie tlačovej správy SZVT "Slovensko, nerobme krok späť. Buďme ekologickí!" nájdete v sekcii Médiá - tlačové ... → zobraziť celý článok
Publikované 12. FEB 2018

Medzinárodná konferencia SZVT - Moderné centrálne vykurovanie 2017 - 3.10.2017

V nadväznosti na úspešné konferencie organizované SZVT v rokoch 2014 a 2016 na podporu centrálnych systémov vykurovania, ktoré mali pozitívnu odozvu v médiách a medzi účastníkmi, sa dňa 3.10.2017 v NH Hoteli Bratislava GATE ONE konal už 3. ročník medzinárodnej konferencie, pod záštitou MH SR, zameranej na systémy CZT, tento rok na tému „Sme na rovnakej ceste ako zvyšok sveta?“ Ako rečníci vystúpili zahraniční experti zo Švédska, Dánska, Belgicka a Číny a samozrejme nechýbali ani rečníci zo Slovenska. Na konferenciu prijali pozvanie pán štátny tajomník MH SR, Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., podpredseda ... → zobraziť celý článok
Publikované 3. OKT 2017

Slovenský zväz výrobcov tepla má nové vedenie

Dňa 20.4.2017 sa konalo na Štrbskom Plese Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobcov tepla na ktorom sa hodnotila činnosť zväzu za uplynulý rok, rokovalo sa o úprave stanov, hlavných úlohách pre nasledujúce obdobie a v zmysle stanov SZVT sa po 5 rokoch opäť konali voľby do orgánov zväzu na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Tohtoročné voľby boli mimoriadne tým, že sa Ing. Miroslav Obšivaný, ktorý vo funkcii predsedu predstavenstva zväzu pôsobil dlhých 19 rokov, rozhodol viac nekandidovať do predstavenstva. Preto si novozvolené predstavenstvo zo svojich radov volilo aj nového predsedu a dvoch podpreds... → zobraziť celý článok
Publikované 21. APR 2017

Videozáznam a prezentácie z konferencie "Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku"

Slovenský zväz výrobcov tepla usporiadal dňa  4. mája 2016 v Bratislave, v Hoteli Holiday Inn, konferenciu pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky „Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku“. Organizačnú stránku podujatia zabezpečila pre SZVT spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. . Význam systémov centrálneho zásobovania teplom je na Slovensku často spochybňovaný rôznymi "odborníkmi". Ich motívom však nie je snaha o objektívnu a argumentmi podloženú diskusiu, ale často ich vlastný obchodný alebo politický záujem. Aj preto je takáto "odborná diskusia" veľmi povrchná, bez zna... → zobraziť celý článok
Publikované 9. MÁJ 2016

vEneregetike.sk - Tepelné Déjà vu (2.5.2016)

vEneregetike.sk , Martin Dargaj - Tepelné Déjà vu (2.5.2016) -   http://venergetike.sk/tyzdennik-tepelne-deja-vu/ Bytové spoločenstvá, ktoré sa v súčasnosti rozhodujú, že si nejakú kotolničku vo svojej bytovke postavia, nech si dajú veľký pozor na sľuby kotlikárov. Veľká väčšina z nich (česť výnimkám) je totiž zaradená do už známej kategórie Šmejdi. Minulý týždeň v energetike zaujali snáď len dve veci. Jeden márny poslanecký pokus zmeniť pomery v tepelnej energetike a jedna oslava plná plynu. V prvom prípade išlo o už štvrtý pokus opozičných poslancov, na čele s energetickým expertom z poslaneckého k... → zobraziť celý článok
Publikované 3. MÁJ 2016

Stanovisko SZVT k 4. návrhu na novelu zákona o teple

  V NR SR bol koncom apríla prerokovávaný už 4. poslanecký návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. K tomuto návrhu ako zväz , ktorý dnes združuje naprieč celým Slovenskom 100 spoločností, dodávateľov tepla, v ktorých pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody ako aj servis pri poruchách nepretržite počas celého roka zaujímame nasledovné stanovisko: V navrhovanej novele zákona o tepelnej energetike vidíme len opätovnú snahu o individuálne rozparcelovanie systémov CZT, vedúce k rozvratu sústav CZT bez toho, aby sa navrhovatelia, čo i len slovo... → zobraziť celý článok
Publikované 28. APR 2016

ANALÝZA NÁKLADOV NA TEPLO Z DOMOVEJ KOTOLNE A SCZT - uverejnenené v októbri 2015 v Správca bytových domov 5/2015

ANALÝZA NÁKLADOV NA TEPLO Z DOMOVEJ KOTOLNE A SCZT - uverejnenené v októbri 2015 v Správca bytových domov 5/2015 → zobraziť celý článok
Publikované 30. OKT 2015

Stanovisko SZVT k vyjadreniam redaktorky Martiny Ruttkayovej na portáli www.aktualne.sk, ktoré boli zverejnené dňa 18.9.2015 a 23.9.2015.

Od 1.5.2014 je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike. Od jej schválenia bol do NR SR predložený už štvrtý návrh na jej zmenu, spísaná petícia proti novele, podaný návrh na Ústavný súd...........Všetky argumenty podsúvané predkladateľmi novely a petičným výborom s podporou politickej strany OĽANO považujeme za účelové a zavádzajúce,pretože nevzišli z odbornej diskusie k problematike, ale z potreby obhajovať záujmy úzkej skupiny ľudí a využiť tému, ktorá sa dotýka širokej vrstvy občanov, ako nástroj politického boja. Rovnako tendenčné a účelové sú k danej téme aj vyjadrenia redaktorky Martiny R... → zobraziť celý článok
Publikované 28. SEP 2015

Nie sme oligarchovia, ale realisti

Ako Slovenský zväz výrobcov tepla združujeme výrobcov a dodávateľov tepla, ktorým nie je ľahostajný osud našich odberateľov. Preto nám ani nie je ľahostajné dianie okolo zákona, ktorý sa bytostne dotýka nás a našich odberateľov. Zväz ešte v júni vypracoval a zaslal svoje stanoviská k petícii občanov a iniciatíve poslancov Ministerstvu hospodárstva SR, prezidentovi, poslancom NR SR a médiám. Viedli sme osobné rokovania v NR SR a na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Naše stanovisko bolo podložené prílohami obsahujúcimi fotodokumentáciu bytových domov po rozpade CZT a podrobnými argumentmi vyvracajúcimi ... → zobraziť celý článok
Publikované 24. AUG 2015

Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely zákona o teple

PRÍLOHA K STANOVISKU SZVT k petícii proti zákonu č. 100/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 657/2004 Z . z. o tepelnej energetike. Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely. → zobraziť celý článok
Publikované 29. JÚL 2015

Kto sú členovia Slovenského zväzu výrobcov tepla

O vznik Slovenského zväzu výrobcov tepla sa v r. 1998 zaslúžilo 5 stredoslovenských spoločností (Martico, s.r.o., Martin, Bytterm, a.s., Žilina, Termex, s.r.o., Veľký Krtíš, 1.banskobystrická energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a MPBH, spol. s r.o., Zvolen). Ich cieľom bolo predovšetkým zjednotiť výrobcov a dodávateľov tepla a spoločne riešiť problémy, vymieňať si vzájomne názory a skúsenosti. Po 17. rokoch existencie zväz funguje na profesionálnej báze a naša členská základňa sa rozrástla na takmer symbolickú stovku. K dnešnému dňu združujeme 97 členov, ktorí zabezpečujú spoľahlivú, hospodár... → zobraziť celý článok
Publikované 20. JÚL 2015

Ako je vnímaná novela zákona o teple – časť III

Ako je vnímaná novela zákona o teple – časť III - Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 27-28/2015 -  dňa 07. júla 2015 → zobraziť celý článok
Publikované 19. JÚL 2015

Obce majú širšie právomoci pri výstavbe nových kotolni - časť II.

Obce majú širšie právomoci pri výstavbe nových kotolni - časť II. Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 25-26/2015 - publikované dňa 23. júna 2015 → zobraziť celý článok
Publikované 27. JÚN 2015

Nezastupiteľná úloha obcí v oblasti tepelnej energetiky – časť I.

Nezastupiteľná úloha obcí v oblasti tepelnej energetiky – časť I. Článok publikovaný v Obecných novinách - č. 23-24/2015 - publikované dňa 9. júna 2015 → zobraziť celý článok
Publikované 10. JÚN 2015

DALIBOR SURKOŠ: KAŽDÁ NOVÁ KOTOLŇA POTREBUJE ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE

Dalibor SURKOŠ: Každá nová kotolňa potrebuje záväzné stanovisko obce Autor: vEnergetike.sk, 2. marca 2015 11:23 Minulý rok schválila Národná rada zmeny v zákone o tepelnej energetike. Niektoré z nových ustanovení sa však v praxi ukázali ako problematické. O ich vysvetlení a aktuálnej situácii súvisiacej s povoľovaním výstavby nových zdrojov tepla v bytových a nebytových domoch, sme sa rozprávali s pánom Daliborom Surkošom, členom Predsedníctva ZMOS a predsedom Sekcie Rady ZMOS pre hospodárstvo, dopravu, výstavbu a energetiku. Od schválenia novely zákona o tepelnej energetike už uplynulo niekoľko mesi... → zobraziť celý článok
Publikované 5. MAR 2015

Nový zákon o teple stabilizuje ceny

  Krajčiová: Nový zákon o teple stabilizuje ceny Autor: vEnergetike.sk, 28. októbra 2014 13:45         Na svete je petícia proti zmenám v zákone o tepelnej energetike, ktoré pred letom schválila Národná rada SR. O tom, či odberatelia tepla budú naozaj znevýhodnení, a čo očakávajú od novej legislatívy, sme sa rozprávali s viceprezidentkou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Annou Krajčiovou. Viceprezidentka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová. Foto: vEnergetike.sk   V médiách sa objavila informácia o tom, že vlastníci bytov sú nespokojní s novelo... → zobraziť celý článok
Publikované 28. OKT 2014

Dilema ohľadom kúrenia: Vykurovacia sezóna ešte všade nezačala, kvôli vyhláške

Dilema ohľadom kúrenia: Vykurovacia sezóna ešte všade nezačala, kvôli vyhláške 9. 10. 2014 - Dodávka tepla sa začne hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 celziových stupňov. V niektorých teplejších regiónoch Slovenska majú ľudia ešte stále chladné radiátory, a to aj napriek tomu, že v bytoch už neraz cítia chlad. Výrobcovia tepla upozorňujú odberateľov, že pri začatí vykurovacej sezóny sa musia riadiť vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR. Tá hovorí o tom, že dodávka tepla sa musí začať hneď po tom, ako klesne teplota vzduchu počas dvoch za sebou nasled... → zobraziť celý článok
Publikované 9. OKT 2014

Radiátory budú v domácnostiach nielen vykurovať, ale aj chladiť

Radiátory budú v domácnostiach nielen vykurovať, ale aj chladiť Horúce letné dni nie sú na Slovensku v posledných rokoch výnimkou. Aj preto nútia klimatické zmeny k zamysleniu, ako ochladiť domácnosti. Po novom by už radiátory nemuseli byť len zdrojom tepla, ale v horúcich mesiacoch by mohli aj chladiť, tvrdia teplári. Rýchly prehľad Cieľová skupina Domácnosti Čo by ste mali vedieť? Radiátory by mohli v budúcnosti nielen vykurovať, ale aj chladiť. Kvalita chladenia je podstatne vyššia ako pri klimatizácii Chladenie radiátorom prinesie spotrebiteľom úsporu   ... → zobraziť celý článok
Publikované 24. JÚL 2014

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou

Teplári vyzývajú k medzirezortnej spolupráci v boji s energetickou chudobou Vládou schválená koncepcia na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou pomenúva kľúčové faktory tohto sociálneho fenoménu, tvrdí Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Podľa výrobcov tepla je ale dôležité, aby pri hľadaní riešenia spolupracovali jednotlivé ministerstvá. Súvislosti: Vláda dnes schválila koncepciu riešenia energetickej chudoby na Slovensku. Má sa vytvoriť pracovná komisia, ktorá pripraví príslušnú legislatívu. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nepôjde štát cestou špeciálnej tarif... → zobraziť celý článok
Publikované 25. JÚN 2014

Slovenské teplo slovenským zákazníkom

Slovenské teplo slovenským zákazníkom Teplo potrebujeme všade, kúrime ním, ohrievame vodu. Teplo si vyrábame doma na Slovensku. O výhodách centrálneho zásobovania teplom hovorí Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla. Každá domácnosť má v každej chvíli zabezpečenú dodávku tepla a TÚV. Nemusí sa starať, či má objednaný plyn, uhlie, servis, nemá problémy s údržbou či obsluhou zariadení. Výrobcovia tepla v rámci centrálneho zásobovania teplom sú navyše pri svojej činnosti viazaní zákonmi a inými predpismi. Musia pravidelne vykonávať revízie zariadení a dodržiavať bezpe... → zobraziť celý článok
Publikované 25. JÚN 2014

Spustenie nových webových stránok zväzu

Vitajte na našich nových webových stránkach! Dnešným dňom spúšťame nové webové stránky www.szvt.sk. Štruktúra aj dizajn webu sú nastavené tak, aby zodpovedali Vašim potrebám čo do prehľadnosti a ľahšej orientácie, preto sme sa sústredili na stránky a funkcie, ktoré návštevníci webu najviac využívajú a aplikovali aktuálne webové štandardy pre lepšie zobrazovanie v rôznych internetových prehliadačoch. Nové webové stránky sú rozdelené do viacerých sekcií: pre verejnosť - odberateľov tepla, pre členov a pre médiá.  Osobitná sekcia je venovaná legislatíve a samozrejme nechýbajú informácie o nás a aktuality... → zobraziť celý článok
Publikované 12. SEP 2013