Ako ušetriť za teplo

AKO NEPLYTVAŤ TEPLOU VODOU

Uverejnené 17.9.2019 18:05

Zdroj: TA3

Keď bývate v bytovom dome užívate si takmer neobmedzený prístup k teplej vode. O tom, koľko tento komfort stojí sa dozviete až v ročnom vyúčtovaní nákladov za byt. Účet za teplú vodu vie niekedy nepríjemne prekvapiť. Môže tvoriť aj polovicu platby za byt. Pri vysokých platbách za teplú vodu si možno aj vy dávate záväzok kontrolovať a obmedziť jej spotrebu v domácnosti. Odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informujú, koľko stojí teplá voda a ponúkajú aj niekoľko užitočných rád ako s ňou efektívne hospodáriť.

Viac nájdete TU: https://www.ta3.com/clanok/1164607/ako-neplytvat-teplou-vodou.html

Publikované 23. Septembra 2019

AKO NEPLYTVAŤ TEPLOM V BYTOVOM DOME

Uverejnené 20.8.2019 17:34

Zdroj: TA3

Keď dostaneme ročné vyúčtovanie nákladov za energie v byte, začíname sa zamýšľať nad tým, či platíme len za teplo, ktoré skutočne spotrebujeme. Pri vysokých nedoplatkoch niektorí vypínajú radiátory, to je však chyba. Dôvody vysvetlili odborníci zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU.

Viac informácií nájdete TU: https://www.ta3.com/clanok/1162548/ako-neplytvat-teplom-v-bytovom-dome.html

 

Publikované 22. Septembra 2019

Ako ušetriť náklady za teplo

Ceny tepla každým rokom rastú hlavne vďaka zvyšujúcim sa cenám primárnej energie ako je plyn, elektrina a voda. Stúpajúce ceny a neblahé dopady zdražovania na domáce rozpočty môže sériou uvážených krokov regulovať každý občan.

Jediná cesta ako ušetriť na energiách je uvedomiť si, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. Preventívne opatrenia a cielená úspora sú jediným spoľahlivým riešením šetrenia v domácom rozpočte na energiách.

Zdanlivo najjednoduchšie riešenie nie je vždy efektívne

Ako prvé zdanlivo najjednoduchšie riešenia sa ponúka odpojenie od systému centrálneho zásobovania teplom (CZT). Podľa štúdie Medzinárodnej energetickej agentúry[1], ako aj domácich energetických odborníkov (napr. STU BA), toto riešenie je nie len neekonomické, ale môže byť z hľadiska bezpečnosti prevádzky domácej kotolne rizikové. V cene tepla dodávaného zo systému CZT nájde spotrebiteľ zakalkulované všetko čo s výrobou a dodávkou tepla súvisí, t.j. v cene tepla sú zahrnuté náklady na výrobu a dodávku tepla, náklady na pravidelný servis a údržbu tepelno technických zariadení, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ekologickej prevádzky zároveň. Dodávka tepla zo systémov CZT je cesta ako sa za prijateľnú cenu nemusieť o nič starať a môcť sa spoľahnúť na odborného dodávateľa.

Ako šetriť v rámci CZT vo veľkom

Ako prvé je nutné začať realizovať revitalizačné opatrenia vedúce k úspore prevádzkových nákladov, čiže k úspore spotrebovaného tepla na vykurovanie a teplej vody v bytových domoch. Tieto opatrenia by mal urobiť správca domu a jedná sa hlavne o hydraulické vyregulovanie domových teplovodov, termostatizácia vykurovacích telies - radiátorov v dome, zabezpečenie merania spotreby tepla v jednotlivých bytoch, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy, výmena rozvodov teplej vody a mnohé ďalšie.

Koľko je možné ušetriť

Hoci sú hore uvedené opatrenia v prvom kroku finančne náročné a pracné, ich efekt je z dlhodobého hľadiska nepochybne veľký. Úspora tepla, ktorú je možné dosiahnuť zateplením, môže predstavovať až 25-35 %. Zateplením sa okolo domu vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Stavebná konštrukcia je vďaka zatepleniu chránená pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čím sa predlžuje jej životnosť. Takto má spotrebiteľ k dispozícii komfort, ktorý mu CZT poskytuje, výrazne šetrí energie a teda svoje financie. Naviac si zabezpečí svoju nehnuteľnosť, zvýši jej životnosť aj jej trhovú hodnotu.

Ako ušetriť na energiách priamo v domácnosti

V prvom kroku je nutné vykonať stavebné opatrenia a v ďalšom sa sústrediť na samotné domácnosti, ktoré môžu vďaka správnemu nakladaniu s energiou úsporu ešte zvýšiť. Ako teda môžu domácnosti šetriť energiu?

Správnym používaním termostatických hlavíc – termostatické hlavice slúžia na regulovanie teploty vykurovacieho tepelného zdroja a sú dôležitým predpokladom aj pre montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov i absolútnych fakturačných meradiel. Treba ich vhodne používať:

a) pri vetraní – otočením termostatickej hlavice na najnižšiu hodnotu sa predíde zbytočnému okamžitému zvýšeniu výkonu radiátora, čím sa zamedzí úniku tepelnej energie pri vetraní. Odporúča sa vetrať krátko, ale intenzívne. Pri dlhodobom vetraní dochádza k nadmernému vychladzovaniu miestností a stien,

b) pri nastavení požadovanej teploty v priestoroch bytu – pri odchode z bytu napr. do zamestnania a v nočných hodinách je možné nastavením nižších hodnôt na termostatických hlaviciach na niekoľko hodín utlmiť výkon radiátorov a dočasne tým znížiť vnútorné teploty o 4 – 5 °C. Tu sa prejaví úspora až 25 % počas trvania tlmeného vykurovania. Je potrebné uvedomiť si, že zníženie teploty v byte o 1 °C znamená úsporu cca 5%. To znamená, že znížením vnútornej teploty, napr. z 23 °C na 20 °C sa ušetrí v byte počas daného obdobia až 15 % nákladov na vykurovanie.

Utesnením okien a dverí – ak nie je možné okná vymeniť za kvalitnejšie plastové resp. drevené, je možné ich utesniť izolačnými penami, tesniacou páskou alebo profilom. Vchodové dvere je zvlášť vhodné utesniť proti nadmernému prúdeniu vzduchu, často až prievanu. V zimnom období je vhodné inštalovať ku vchodovým dverám záves.

Vložením reflexnej hliníkovej fólie – do úzkej medzery medzi radiátor a stenu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti.

Upravením dĺžky záclon a používanie roliet – ak záclony zakrývajú radiátor, bránia šíreniu tepla do miestnosti. Najvhodnejšia dĺžka je po parapetnú dosku.

Najdôležitejšie je, koľko ročne zaplatíme za teplo

Na záver je potrebné opäť zdôrazniť, že nie je až tak dôležité, aká je jednotková cena tepla, ale koľko ročne za teplo zaplatím z vlastnej peňaženky.

[1] Štúdia Comig In From The Cold Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), so sídlom v Paríži, ktorú vypracovala spoločne s OECD si môžete pozrieť na web stránke IEA http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/cold.pdf

Publikované 30. Mája 2013