Aktuality

APR
16
2018
Odborný seminár k návrhu reformy podpory OZE a VÚ KVET

 

 

MH SR v rámci PPK zverejnilo návrh novely zákona  č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktorá reformuje súčasný systém podporyNávrh zákona je kľúčový pre výrobcov tepla, ktorí majú dnes KVET ale zároveň aj pre všetkých, ktorí budú chcieť (alebo musieť) dosiahnuť  účinné CZT a bez KVET-u  to pôjde asi ťažko. Preto je pre náš segment navrhovaná novela kľúčová. 

SZVT pripravil odborný seminár, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti, k návrhu reformy podpory OZE a VÚ KVET, na ktorom bude prednášať JUDr. Rastislav Hanulák – z obsahu:

▪  Dopady na existujúcich výrobcov elektriny a tepla z OZE a KVET

▪  Schéma podpory pre nové a rekonštruované zariadenia výrobcov elektriny a tepla

▪  Prechod na účinné CZT, podpora investícií v energetike a teplárenstve

▪  Aukcie na nové zariadenia výroby elektriny z OZE a KVET

▪  Lokálny zdroj

▪  Systém výkupu elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, doplatok  

   a príplatok

▪  Prechod na zúčtovanie podpory zúčtovateľom podpory (OKTE, a.s.)

▪  Súvisiace zmeny zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (G-komponent,  

    neoprávnená dodávka elektriny ...)

▪  Súvisiace zmeny zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

 Seminár sa uskutoční dňa 15.5.2018 vHoteli **** Tenis, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen.

Viac informácií nájdete v pozvánke priloženej nižšie. Súčasťou pozvánky je aj záväzná prihláška. V prípade záujmu o účasť na seminári postupujte prosím v zmysle pozvánky.

(kliknite pre pokračovanie)