Aktuality

STANOVISKO SZVT K VYJADRENIAM MINISTRA HOSPODÁRSTVA NA SPOLOČNÚ VÝZVU (SZVT, ZBHS A SZBD) O POSKYTNUTIE ROVNAKEJ POMOCI NA TLMENIE NÁRASTU CIEN PLYNU OD BUDÚCEHO ROKA PRE VŠETKY DOMÁCNOSTI BEZ ROZDIELU NA TO, ČI BÝVAJÚ V BYTOVOM DOME, NA SÍDLISKU ALEBO V RODINNOM DOME

Ako reakcia na našu spoločnú výzvu zástupcov dodávateľov tepla a správcov bytových domov, aby vláda pomohla s nárastom cien energií aj odberateľom tepla napojeným na systémy centrálneho zásobovania teplom, bola včera medializovaná odpoveď ministra hospodárstva Sulíka, že  „Pre zníženie nákladov CZT bude v budúcom období smerovaná vysoká finančná podpora z európskych zdrojov na ich modernizáciu, ktorá zníži ich náklady na prevádzku, čo sa následne prejaví v cenách tepla“.

Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media 

 

Publikované 23. Augusta 2022