Aktuality

Výrobcovia tepla informujú , že na výšku zálohových platieb nemajú žiadny dosah.

Médiami prebehla informácie, že dočasne poverený premiér Eduard Heger informoval verejnosť, že občania, ktorí dostali vyššie zálohové faktúry za teplo, by mali podľa neho v najbližších dňoch dostať nižšie opravné faktúry a zároveň inicioval stretnutie s ministrom hospodárstva SR, aby vyzvalo výrobcov tepla na zmenu faktúr. Výrobcovia tepla však žiadne faktúry za január zatiaľ nevystavili.

Slovenský zväz výrobcov tepla informuje, že výrobcovia a dodávatelia tepla za január žiadne faktúry svojim odberateľom nevystavili, takže nemajú aké faktúry zmeniť. Výrobcovia tepla budú faktúry za január vystavovať až po skončené mesiaca, t. j. až vo februári.

V zmysle zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov vykonáva správu domu „spoločenstvo“ alebo „správca“. Náklady spojené s užívaním bytu (vrátene nákladov na teplo a teplú vodu) sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní uhrádzať mesiac vopred.

Je jasné a zákonné,  že správca už koncom novembra, najneskôr začiatkom decembra na základe ceny tepla pre nasledujúci rok stanoví domácnostiam predpis platieb za teplo, vo väčšine prípadov vo výške 1/12 z očakávaných ročných nákladov na teplo. Správca totiž musí mať už v januári  od domácností dostatok peňazí na účte, aby mohol faktúru za január uhradiť.

Nariadenie Vlády SR,  ktorým sa stanovil maximálny nárast ceny pre rok 2023 a to max. + 20 EUR/MWh oproti roku 2022, schválila vláda až 28.12.2022 a v zbierke zákonov vyšlo až 30.12.2022. Správcovia ho tak v novembri, resp. začiatkom decembra k dispozícii nemali a upravili zálohové predpisy tak ako obvykle, t. j. na základe cien stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Správcovia postupovali zodpovedne, v zmysle zákona, lebo ak by správca vo februári nezaplatil dodávateľovi tepla faktúru za teplo z dôvodu nedostatku peňazí, tak by mohol ohroziť dodávky tepla pre svojich spotrebiteľov.

Na výšku záloh  nemajú výrobcovia a dodávatelia tepla žiadny dosah. Výrobcovia a dodávatelia tepla budú vystavovať faktúry za dodané teplo za január len v zmysle toho, čo im prikazuje Nariadenia vlády.

 Rozhovor s Ing. Janišom v relácii "Správy a komentáre" na RTVS 24 nájdete

Pre prehratie videa klikni TU: Správy a komentáre - Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online (rtvs.sk)

Publikované 12. Januára 2023