Aktuality

Aktualizačná odborná príprava v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy  najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo odo dňa  absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.  

MH SR aktuálne vyhlásilo termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike, informáciu nájdete tu: https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/sposobilost-v-tepelnej-energetike/aktualizacna-priprava-tepelna-energetika/  

Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOP

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční

                                        v dňoch 18. - 19. septembra 2023

                                 v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen

Termín  aktualizačnej prípravy (18.- 19.09.2023) je  určený pre všetkých držiteľov osvedčenia, ktorí sa poslednej aktualizačnej prípravy zúčastnili v termíne 24.04.2018 a tých ktorí absolvovali skúšku dňa 26.04.2018. Do termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy (do 19.9.2023) zostávajú v platnosti osvedčenia vydané v  priebehu roku 2018.

 AKO MÁ ZÁUJEMCA O ÚČASŤ NA AOP POSTUPOVAŤ:

KROK

Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť na tejto AOP najprv prihlásili na SIEA prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete

TU: https://www.siea.sk/pozvanky/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike-0923/ 

KROK

Následne je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili aj na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. 

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

KROK

Faktúra za účasť Vám bude vystavená po skončení akcie a zaslaná na vami zadanú adresu poštou. Poplatok vopred neuhrádzajte.

O prípadnej zmene termínov Vás budeme včas informovať na našom webe.

Publikované 5. Apríla 2023