Aktuality

Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely zákona o teple

PRÍLOHA K STANOVISKU SZVT k petícii proti zákonu č. 100/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 657/2004 Z . z. o tepelnej energetike.

Argumenty vyvracajúce tvrdenia predkladateľov novely.

Publikované 29. Júla 2015