Aktuality

Videozáznam a prezentácie z konferencie "Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku"

Slovenský zväz výrobcov tepla usporiadal dňa  4. mája 2016 v Bratislave, v Hoteli Holiday Inn, konferenciu pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky „Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku“. Organizačnú stránku podujatia zabezpečila pre SZVT spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. .

Význam systémov centrálneho zásobovania teplom je na Slovensku často spochybňovaný rôznymi "odborníkmi". Ich motívom však nie je snaha o objektívnu a argumentmi podloženú diskusiu, ale často ich vlastný obchodný alebo politický záujem. Aj preto je takáto "odborná diskusia" veľmi povrchná, bez znalosti základných faktov, bez zvažovania skutočných argumentov z oblasti energetickej efektívnosti, ekonomickej výhodnosti, či dopadov na životné prostredie a zdravie.

Niekedy sa to javí, akoby systémy centrálneho zásobovania teplom na Slovensku boli pozostatkom minulých čias, ktorý nemá nárok ani oprávnenie na svoju budúcnosť. Ale je to skutočne tak? Sú systémy CZT skutočne iba reliktom minulosti? Ako to je v iných vyspelých európskych krajinách? Odpovede na tieto otázky nájdete v priložených prezentáciách a na videozáznamoch z konferencie

 VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCIE:

1. Ari Tasanen, hlavný radca, Veľvyslanectvo Fínska - Otvorenie

https://youtu.be/5J4gYHDpiBc

Miroslav Obšivaný, SZVT - Otvorenie a poďakovanie

https://youtu.be/q8rkbYtBHx4

 

2. Arto Nuorkivi, Energy-an Consulting, Fínsko - CZT ako najúspešnejší model zabezpečenia tepelnej energie

https://youtu.be/Cx9QYgaIAho

 

 

Z obsahu:

- Prečo sú systémy CZT v Európe považované za najefektívnejšie a najperspektívnejšie modely zabezpečenia tepelnej energie?

- Aké sú hlavné výhody systémov CZT v porovnaní s inými modelmi zabezpečenia tepelnej energie?

- Aké sú najnovšie trendy v rozvoji CZT v európskych krajinách?

3. Janne Hietaniemi, SOLVED, Fínsko - Ako vyzerá úspešný model CZT v Európe?

https://youtu.be/EBHkIKKm8Kk

Z obsahu:

- Aká je situácia v oblasti CZT v kľúčových európskych krajinách?

- Aké nástroje využívajú jednotlivé krajiny pre podporu rozvoja CZT?

- Aké sú bariéry, na ktoré systémy CZT narážajú v európskych krajinách?

4. Valérie Plainemaison, EFIEES, Brusel - Slovensko má potenciál pre rozvoj CZT

https://youtu.be/kZyahwzD8E0

 

Z obsahu:

- Aká je budúcnosť CZT v Európe a na Slovensku? Pohľad na perspektívu CZT cez európske stratégie.

5. Ivan Ďuďák, SZVT - Slovenský model CZT v porovnaní so skúsenosťami z iných európskych krajín

https://youtu.be/gqPVJT4rC04

Z obsahu:

- Ktoré pozitívne modely využívané v európskych krajnách pre podporu CZT sú využiteľné a využívané aj na Slovensku?

- V čom zaostávame pri využití pozitívnych príkladov z iných krajín?

- Môžeme sa poučiť a aplikovať úspešné európske modely aj na Slovensku?

6. Diskusia

https://youtu.be/H2DiLk-eXQk

 

7. Foto-prezentácia

https://youtu.be/7-3AVA6bnJw

 

Publikované 9. Mája 2016