Aktuality

ONLINE odborný webinár SZVT k schémam štátnej pomoci z Modernizačného fondu

Dňa 01.12.2021 sa konal ONLINE odborný webinár SZVT  k schémam štátnej pomoci z Modernizačného fondu. Diskutovalo sa o tom, kde sa nachádzame legislatívne, čo nás čaká a neminie, ako uchopiť čerpanie z Modernizačného fondu a ako bude nastavený systém Európskych štrukturálnych fondov na nasledovné programové obdobie.

Hovorilo  sa o:

  • Legislatívnom balíku EK "Fit for 55" 
  • EŠIF – nové programové obdobie (Partnerská dohoda 2021-2027)
  • Modernizačnom fonde – podrobnejšie k schémam štátnej pomoci

Webinárom sprevádzal  Stanislav Janiš a prednášali:   Martina Olejníková, členka predstavenstva SZVT (Veolia Energia Slovensko, a.s.), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Michal Hort (EOS Innovazioni, a. s.).

Prezetnácie a videozáznam z webinára nájdete v sekcii "Pre členov SZVT - Prezetnácie".

 

Publikované 8. Decembra 2021