Aktuality

CZT je EKOLOGICKÉ

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT. 

VIDEO: https://youtu.be/zh-8EfCt7MY  

TOTO VIDEO JE VÝLUČNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

Publikované 13. Mája 2020