Aktuality

SZVT UPOZORŇUJE, ŽE JE OHROZENÁ BEZPEČNÁ DODÁVKA TEPLA NA NASLEDUJÚCI ROK. VYZÝVA VLÁDU NA PRIJATIE OPATRENÍ NA OCHRANU SLOVENSKÉHO DREVA.

 

SZVT UPOZORŇUJE, ŽE JE OHROZENÁ BEZPEČNÁ DODÁVKA TEPLA NA NASLEDUJÚCI ROK. VYZÝVA VLÁDU NA PRIJATIE OPATRENÍ NA OCHRANU SLOVENSKÉHO DREVA

Slovenský zväz výrobcov tepla (ďalej len SZVT) upozorňuje, že ani po niekoľkých diskusiách s vládnymi predstaviteľmi neprišlo ku konsenzu pri riešení otázky dreva ako strategickej suroviny nahrádzajúcej fosílne palivá, v dôsledku čoho sú ohrozené bezpečné dodávky tepla  na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Okolité štáty chránia svoje surovinové zdroje, napríklad palivové drevo pre svojich obyvateľov, Slovensko zatiaľ nie. Vláda má v rukách nástroje na okamžite prijatie  opatrení  na ochranu slovenského dreva, ktorými môže  regulovať  situáciu na trhu s drevom a biomasou tak, aby dodávky tepla pre slovenské domácnosti neboli ohrozené.

 Viac info nájdete v sekcii "Médiá - Tlačové správy SZVT" https://teploslovenska.sk/media 

Publikované 1. Augusta 2022