Aktuality

Stanovisko SZVT k 4. návrhu na novelu zákona o teple

 

V NR SR bol koncom apríla prerokovávaný už 4. poslanecký návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

K tomuto návrhu ako zväz , ktorý dnes združuje naprieč celým Slovenskom 100 spoločností, dodávateľov tepla, v ktorých pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody ako aj servis pri poruchách nepretržite počas celého roka zaujímame nasledovné stanovisko:

V navrhovanej novele zákona o tepelnej energetike vidíme len opätovnú snahu o individuálne rozparcelovanie systémov CZT, vedúce k rozvratu sústav CZT bez toho, aby sa navrhovatelia, čo i len slovom zmienili o tom ako chcú do budúcnosti zabezpečiť bezpečné, enviromentálne prijateľné, energeticky efektívne a nákladovo prístupné riešenie pre všetkých, čo sú dnes zásobovaní teplom zo systémov CZT.

V návrhu novely sú nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o energetickej chudobe, nákladoch na vykurovanie, vplyve na životné prostredie, o priebehu stavebného konania na výstavbu zdroja tepla, o nesúlade zákona s európskou legislatívou a pod.

Celý text v prílohe.

Publikované 28. Apríla 2016