Aktuality

TS SZVT - Kvalitu ovzdušia zlepší pripojenie sa do centrálnych zdrojov

Kvalitu ovzdušia zlepší pripojenie sa do centrálnych zdrojov

[17.04.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] https://www.teraz.sk/ekonomika/teplari-kvalitu-ovzdusia-zlepsi-prip/460799-clanok.html

Podľa SZVT odborníci odhadujú, že takmer 27.000 slovenských domácností, ktoré používajú vlastné kúrenie, by sa mohli bez väčších problémov pripojiť do systému CZT.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Slovensko môže splniť svoje záväzky na zníženie emisií do roku 2030 vyšším zapojením domácností do centrálneho vykurovania. Systémy centrálnych zdrojov tepla (CZT) v mestách sú jedným z najúčinnejších riešení na znižovanie emisií skleníkových plynov a spotreby prírodných palív v mestách a domácnostiach, upozornil predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVTS. Janiš.

"Pomocou prostriedkov EÚ a dobre nastavených budúcich operačných programov sa nám môže podariť naplniť klimatický plán. Systémy CZT budú pre mestá nenahraditeľnou súčasťou. Aj pre občanov je lepšie mať na periférii mesta jednu tepláreň, ktorá je pod prísnym dohľadom ekologických noriem, v porovnaní s nekontrolovanými komínmi v každom dome," uviedol Janiš. Podľa SZVT odborníci odhadujú, že takmer 27.000 slovenských domácností, ktoré používajú vlastné kúrenie, by sa mohli bez väčších problémov pripojiť do systému CZT. Práve v domácnostiach, ktoré nie sú súčasťou centrálneho systému vykurovania, stúpa objem vyprodukovaných emisií, čo súvisí so spaľovaním tuhých palív, najmä dreva. Slovensko patrí medzi krajiny so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Hoci podľa meraní z roku 2017 klesli oproti roku 2005 emisie oxidov dusíka o 40 % a emisie oxidu siričitého o 69 %, hrozí krajine do roku 2030 riziko nesplnenia cieľov zníženia emisií týchto plynov. "To znamená, že Slovensko musí prijať dodatočné opatrenia, aby splnilo redukčné záväzky a musí sa zamerať najmä na vykurovanie, dopravu a poľnohospodárstvo," dodal SZVT.

 

 

Publikované 18. Apríla 2020