Aktuality

Termín skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike

Podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti vyhlásilo MH SR termín konania skúšky odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike.

Skúška sa uskutoční dňa:

10. septembra 2020 o 8.30 hod.

 v Hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen.

Pred konaním skúšky organizuje Slovenský zväz výrobcov tepla odbornú prípravu k skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike.  Odborná príprava bude prebiehať v dňoch:

7. - 9. SEPTEMBRA .2020 v Hoteli Tenis, Neresnícka ceta 13, ZVOLEN.

Záujemcovia o účasť na OP musia vyplniť a zaslať prihlášku na SZVT. Prihlášku na SZVT nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“. Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“. Informácie o priebehu AOP nájdete v prílohe pod názvom "ORGANIZAČNÉ POKYNY".

 

 

 

 

Publikované 19. Júla 2020