Aktuality

Odborná príprava k skúške v tepelnej energetike

MH SR vyhlásilo termín skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Skúška sa uskutoční dňa 30.5.2019 o 8.30 hod. v hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti nájdete na webovej stránke SIEA www.siea.sk v sekcii „Vzdelávanie a skúšky – tepelná energetika – podmienky skúšok“. Žiadosť o vykonanie skúšky je potrebné zaslať na SIEA prostredníctvom vyplneného formulára žiadosti o vykonanie skúšky, ktorý nájdete TU: http://www.siea.sk/podmienky-skusok_teplo/ 

Slovenský zväz výrobcov tepla organizuje odbornú prípravu k skúške odbornej spôsobilosti, ktorá bude prebiehať v dňoch od 27. - 29.05.2019  v hoteli Park****, Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany. Prihlášku na odbornú prípravu k skúške nájdete v nižšie priloženej prílohe pod názvom „PRIHLÁŠKA“.

Bližšie informácie ohľadne programu a prednášajúcich, sú uvedené v priloženej prílohe pod názvom „PROGRAM“.

Podmienky účasti a organizačné pokyny nájdete v prílohe pod názvom „ORGANIZAČNÉ POKYNY“.

Prihlášku nájdete v prílohe „PRIHLÁŠKA“.

Publikované 24. Januára 2019