Aktuality

Prvý termín Aktualizačnej odbornej prípravy na podnikanie v tepelnej energetike 27.-28.4.2020 bol vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 Ministerstvom hospodárstva SR ZRUŠENÝ.

Podľa § 4 ods. (5) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.  

MH SR  vyhlásilo prvý termín tohtoročnej aktualizačnej  odbornej prípravy (ďalej „AOP“) v tepelnej energetike. Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenský zväz výrobcov tepla. Termín AOP je zverejnený na webovej stránke SIEA: https://www.siea.sk/vzdelavania_a_skusky_aktuality/c-20860/aktualizacna-odborna-priprava-na-podnikanie-v-tepelnej-energetike/

 Prvá tohtoročná aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike sa mala konať

v dňoch 27. - 28. apríla 2020

v Hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 bol tento termín  Ministerstvom hospodárstva SR ZRUŠENÝ.

Hneď ako bude najbližší termín aktualizačnej odbornej prípravy vyhlásený, budeme Vás o tom na našom webe informovať.

Publikované 23. Marca 2020